Obor fyzika

Vědecko-pedagogická rada oboru

předseda:  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

 • Katedra experimentální fyziky
  doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. – vedoucí katedry
  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
 • Katedra optiky
  prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – vedoucí katedry
  prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
  prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
  prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

 • Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, v.v.i.
  doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. – vedoucí pracoviště
  prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
  prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
 • Katedra biofyziky
  prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. – vedoucí katedry 
  doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
  doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.