3D tisk

3D tisk

3D tisk se v posledních letech těší rostoucí oblibě. Proces 3D tisku zahrnuje celou řadu kroků: vytváření počítačového modelu, převod modelu do jazyka tiskárny, samotný tisk a dokončovací práce. Cílem přednášky je seznámit posluchače s celým tímto procesem.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ
Časový rozsah: 90 minut

Lektorka: Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

Fuzzy logika

Fuzzy logika

Je-li teplota v místnosti 10°C, řekneme o ní, že je nízká. Je-li 30°C, řekneme, že není nízká. Kde leží hranice? Je to třeba 20°C? Pak teplota 19,99°C nízká je a teplota jen o setinu stupně vyšší už nízká není? Tento paradoxní a přirozenému chápání odporující výsledek jsme dostali proto, že jsme se nepřesný výraz "nízká teplota" pokusili použít přesně. Jinak řečeno, u otázky "Je teplota v místnosti nízká?" jsme předpokládali pouze odpověď "ano" nebo "ne". Věda zvaná fuzzy logika je založena na tom, že připouští více odstínů pravdy než jen tyto dva. S její pomocí lze sestrojit například termostat (tzv. regulátor), který lze naprogramovat pomocí nepřesných vyjádření, jako třeba "Je-li teplota v místnosti velmi nízká, zapni topení na velký výkon". O fuzzy logice bude tato přednáška. Vysvětlíme její základní principy, které umožňují podobné i mnohem složitější regulátory (které najdeme v mnoha používaných zařízeních, např. pračkách) zkonstruovat. Přednášku doplní praktická ukázka.

Cílová skupina: studenti SŠ
Časový rozsah: 45 nebo 90 minut

Lektor: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Kódování

Kódování

Budeme se věnovat problému jak upravit – neboli zakódovat – textovou zprávu tak, aby se co nejvíce zkrátila, a přitom stále obsahovala původní informaci. K pochopení zadání budeme nejprve potřebovat porozumět tomu, co zde vlastně rozumíme pojmem informace a jak můžeme množství informace měřit. Dále si ukážeme tzv. Huffmanovo kódování, které (za určitých podmínek) zkracuje zprávy na nejmenší možnou délku. Toto kódování je používáno v~některých  kompresních formátech, jako jsou ZIP, JPEG a MP3.

Cílová skupina: studenti SŠ
Časový rozsah: 45 nebo 90 minut

Lektor: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Matematika v Google

Matematika skrytá ve vyhledávači Google

Na přednášce popíšeme matematický princip, na kterém byl v době svého vzniku postaven internetový vyhledávač Google. Ukážeme, jak jednoduchá matematická myšlenka pomohla Googlu k získání prvního místa mezi všemi vyhledávači.

Cílová skupina: studenti SŠ
Časový rozsah: 45 nebo 90 minut

Lektor: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Micro:bit

Micro:bit – Malý počítač, se kterým lze dělat velké věci

Na přednášce představíme mikropočítač BBC micro:bit určený pro výuku programování a algoritmizace. Ukážeme, jak jej lze snadno naprogramovat pomocí programovacího jazyka Python (posluchačům ZŠ vizuálním programovacím jazykem) a společně vyřešíme několik jednoduchých algoritmických úkolů.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (5. třída+)
Časový rozsah: 90 minut
Požadavky: Počítačová učebna

Lektroka: Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

Turingovy stroje

Turingovy stroje

Turingův stroj vymyslel Alan Turing v 30. letech 20. století jako myšlený stroj (počítač), který by uměl provést jakýkoliv mechanický myšlenkový postup řešící zadaný problém; tedy to, čemu dnes říkáme algoritmus. Turingovy stroje jsou tak jednoduché, že jejich princip lze vysvětlit pomocí tužky a papíru za několik minut. Přesto každý současný počítač je Turingovým strojem a nikdo zatím nevymyslel nástroj, který by zvládl řešit principiálně složitější úkoly (podle tzv. Churchovy-Turingovy teze to ani nelze). Pomocí Turingových strojů lze také ukázat hranice mechanického myšlení: existují úlohy, ke kterým nikdo nikdy nenapíše počítačový program, který by je uměl řešit. O tom všem bude tato přednáška.

Cílová skupina: studenti SŠ
Časový rozsah: 45 nebo 90 minut

Lektor: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)