Aktuální otázky geografie Evropy

Aktuální otázky geografie Evropy

Vývoj evropské populace ve 21. století – proměna struktury, výzvy dané stárnutím obyvatel, migrací, pokroky v lékařství, technologickými novinkami. Ekonomické proměny kontinentu – vypořádání se s hospodářskou krizí, současná podoba zemědělství, průmyslu, energetiky, trendy dalšího vývoje. Politická situace v různých částech Evropy – konfliktní oblasti, separatismus, současný stav a význam evropské integrace.

Cílová skupina: studenti SŠ
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Drahé kameny České republiky

Drahé kameny České republiky

Diamanty, safíry, rubíny či olivíny... Tyto druhy drahokamů a mnoho dalších se v České republice už podařilo v minulosti najít. Průmyslová těžba ale probíhá jen u českých granátů a vltavínů. Projdeme se společně minulostí i současností těžby drahokamů na našem území.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň+)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Energetické suroviny ČR

Energetické suroviny České republiky a jejich vliv na domácí energetický mix

V současné době se Evropa i celý svět nachází v období hledání nového optimálního energetického mixu, který bude nejen spolehlivý a ekonomicky výhodný, ale zároveň bude vykazovat pokud možno nejmenší uhlíkovou stopu. Přednáška s množstvím grafiky a trochou mluveného slova osvětlí, jak se domácí energetický mix formoval od druhé poloviny 20. století a jaké jsou výhledy tuzemské energetiky.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň+)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Geoinformatika

Geoinformatika, obor budoucnosti

Každá věc, zvíře, lidská bytost nebo dokonce proces se nejen na Zemi nachází na určité poloze, v čase a má vlastní charakteristiku. Proč tedy nevyužít obrovský potenciál těchto informací efektivně ke zlepšení a zjednodušení života? Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-tracking nebo navigačních systémů. V přednášce si vysvětlíme, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají a díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (8.-9. třída)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: Mgr. Jakub Koníček

Globální klimatická změna

Globální klimatická změna

Klimatická změna a související extrémní projevy počasí patří k jednomu z veřejností a médii nejčastěji probíraných environmentálních témat. Zorientovat se ve změti informací není jednoduché. Dochází ke změnám klimatu? Do jaké míry jsou způsobeny lidskou činností? Jak bude v budoucnu vypadat klima na našem území a jak se na tyto změny můžeme připravit?

Lektor: doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Historie těžby a využití nerostů

Historie těžby a využití nerostů na území České republiky

Nerosty se na našem území získávají již desítky tisíc let. Začalo to štípatelnými nerosty, pokračovalo brousitelnými horninami, přišly objevy těžby a využití prvních kovů – zlata, stříbra, mědi a cínu. Jak se zrcadlí doba stěhování národů, formování základů našeho státu, husitské války nebo objevení Ameriky v těžbě nerostů? Co je největší příspěvek těžby stříbra v Jáchymově světové ekonomice? Nejen na tyto otázky odpoví exkurze do starší i nedávné historie s množstvím obrázků.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň+)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Islámský funadamentalismus

Islámský funadamentalismus

Problematika islámu a jeho vztahu k islámskému fundamentalismu patří k mediálně nejžhavějším tématům dnešní doby. V rámci přednášky se Vám pokusíme nastínit rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem, popíšeme si vybrané projevy islámského fundamentalismu v současnosti i minulosti a v neposlední řadě se pokusíme nastínit příčiny a možná řešení této problematiky.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Klima v průběhu čtvrtohor

Klima v průběhu čtvrtohor aneb Byla doba ledová skutečně tak ledová?

Přednáška bude pojednávat o klimatických změnách v průběhu posledních 2,5 miliónů let vývoje Země. Zaměříme se především na oblast Střední Evropy, zvláště pak na Moravu. Ukážeme si, jak dramatické a rychlé mohly být klimatické výkyvy v minulosti a jak se projevily na přítomnosti rostlin, živočichů na našem území, a to včetně člověka samotného. Hovořit se bude také o tom, odkud čerpáme informace o životním prostředí a jeho změnách v minulosti. Zodpovězena bude i otázka, zda byla Morava v době ledové zmrzlou pustinou nebo naopak krajinou s bohatou vegetací a faunou. Jaké je poučení z krizového vývoje; tedy jak nám mohou minulé klimatické cykly osvětlit možný budoucí vývoj klimatu?

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Proč potřebujeme nerosty?

Proč potřebujeme nerosty?

Využití nástrojů a nerostů odlišuje lidi od zvířat. Potřebujeme je ale nutně? S čím nám nerosty pomáhají, jaké problémy jejich těžba přináší? Převažují nakonec výhody nebo nevýhody jejich využití? Na tyto a další otázky odpoví obrázková prezentace.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Recyklace versus spalování

Recyklace versus spalování odpadu - kudy se vydat?

Je recyklace odpadu opravdu výhodná a "šetří" životní prostředí? Jak nakládat se znečištěným odpadem? Je recyklace plastů vždy tou nejlepší variantou likvidace tohoto druhu odpadu? Na tyto i další otázky odpoví přednáška o výhodách a nevýhodách recyklace i spalování námi produkovaného odpadu, tedy například plastů, papíru, nápojových kartonů, olejů, elektrozařízení či použitých pneumatik. Odborníci nemají na problematiku likvidace odpadů jednotný názor, k tomuto velmi diskutovanému tématu se navíc ve veřejné debatě váže řada nepravd. Účastníci přednášky si díky odborným informacím budou moci udělat v tomto komplikovaném oboru jasno.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: Mgr. Martin Žídek

Těžba nerostů v České republice

Těžba nerostů v České republice

Lithium, uhlí, zlato... Zdá se, že v České republice stále je a bude co těžit. Ale jaké je historické pozadí? Čím vlastně těžba nerostů na našem území začala, jak se měnilo spektrum využívaných nerostů a jaké poučení si lze z minulých trendů odnést do budoucnosti? Jaké nerostné suroviny jsou pro nás klíčové, čím zásobujeme Evropu a co je nutné dovážet? Obrazová historie těžby a využití nerostných surovin (nejen) u nás.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Volební geografie

Volební geografie: Volební chování obyvatel a jeho prostorové aspekty

Přednáška bude obsahově zaměřena na představení základních poznatků souvisejících s prostorovým chováním obyvatel. Vysvětleny budou základní trendy volebního chování a uplatňované koncepty. Představeny budou i základní metody hodnocení.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zub času v geologii

Zub času v geologii - jak dlouho to trvá?

V přednášce se dozvíte, jak rychle probíhají základní geologické erozní a horotvorné procesy a vysvětlíme si i další zajímavé události. Zazní také informace o tom, jak rychle roste krystal, jakou rychlostí se rozděluje Afrika nebo jak rychle může lidstvo vyhubit pád meteoritu.

Cílová skupina: studenti SŠ nebo žáci ZŠ (2. stupeň)
Časový rozsah: 45 minut

Lektor: Mgr. Martin Žídek

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)