Celoživotní vzdělávání na PřF UP

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci programu Celoživotní vzdělávání:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditované kurzy) organizované na základě podnětů a potřeb školských zařízení - určeno pedagogickým pracovníkům středních škol a ve většině případů i škol základních (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz nebo na dvpp.prf.upol.cz)
  • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (přihláška do 11. září)
  • souběžné doplňující studium (pedagogické studium) pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno stávajícím studentům Přírodovědecké fakulty UP (přihláška do 11. září)
  • do tematického vzdělávání jsou zahrnuty nabídky určené středoškolákům jako je Letní škola Badatele či Badatelský víkendový seminář (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz), další informace na badatel.upol.cz.
  • akreditovaný studijní program Newton je určený středoškolákům (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz), další informace na newton.upol.cz.

Přihlašování do programu Celoživotní vzdělávání probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům středních škol, ve většině případů i škol základních. Toto akreditované vzdělávání bylo vytvořeno právě na základě podnětů a potřeb školských zařízení, a to v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Témata přednesou odborníci z řad akademických pracovníků naší fakulty. Formu jsme se snažili přizpůsobit aktuálním omezením doby, avšak ne u všech je případná online výuka vzhledem k obsahu možná. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je součástí tzv. Celoživotního vzdělávání.

Vzhledem k množství nabízených kurzů má Další vzdělávání pedagogických pracovníků vytvořeno samostatné webové stránky dvpp.prf.upol.cz.

Doplňkové pedagogické studium

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 22 000 Kč (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Kabinet pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd, Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent dovednosti v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 012.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPP/ZP1 Základy psychologie (popis)
KPP/PP1 Pedagogická psychologie 1 (popis)
KEF/SD Školní didaktika (popis)
KPP/OP1 Obecná pedagogika 1 (popis)
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS (popis)

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS (popis)
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPP/ZP2 Základy psychologie 2 (popis)
KPP/OP2 Obecná pedagogika 2 (popis)
KPP/PP2 Pedagogická psychologie 2 (popis)
KPP/SPP Speciálně pedagogická propedeutika (popis)
KPP/TMV Teorie a metodika výchovy (popis)
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele (popis)
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.

Závěrečná zkouška
KEF/SZZDP Pedagogika a psychologie (součástí je obhajoba portfolia prací) (popis)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Souběžné doplňující studium

Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.

Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Studijní obory CŽV

Studijní plány pro jednotlivé obory celoživotního vzdělávání si můžete prohlédnout v IS/STAG.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)