Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům středních škol, ve většině případů i škol základních. Toto akreditované vzdělávání bylo vytvořeno právě na základě podnětů a potřeb školských zařízení, a to v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Témata přednesou odborníci z řad akademických pracovníků naší fakulty. Formu jsme se snažili přizpůsobit aktuálním omezením doby, avšak ne u všech je případná online výuka vzhledem k obsahu možná. DVPP je součástí tzv. Celoživotního vzdělávání.

Pokud byste hledané téma v naší nabídce nenašli, určitě je možné nám námět předat prostřednictvím adresy pavla.minxova@upol.cz.

Nabídka kurzů

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 8hodinovým kurzům (8 x 45 minut):

Poř. č. Název kurzu a termín konání Garant a katedra
1. Fyzika hlavou i rukama
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 22.10.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Experimentální fyzika
2. Kurz elektronové mikroskopie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 15.10.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Experimentální fyzika
3. Statistika v praxi
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 5.11.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
4. Numerické metody
vhodné pouze pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.11.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
5. Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 3.11.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky

6. Matematika: K čemu je to všechno dobré?
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.10.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky

7. Základy algoritmizace
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.1.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
8. Vyhledávání, stromy a grafy
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 21.1.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
9. Funkcionální programování v jazyce Scheme
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.1.2022, 3.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Informatika
10. Vizuální programovací jazyky
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 7.1.2022, 24.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Informatika
11. Moderní HTML a CSS
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 10.12.2021, 13.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
12. Úvod do počítačových sítí
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 28.1.2022, 20.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
13. Základy programování v Pythonu
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 13.1.2022, 10.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
14. Programování robotů a mikropočítačů
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 11.2.2022, 17.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika
15. Základy 3D tisku
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 4.2.2022, 27.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika
16. Moderní trendy ve výuce chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: další termín v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
Anorganická chemie
17. Polymerní materiály ve výuce chemie
vhodné pouze pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 22.10.2021, 19.11.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Fyzikální chemie
18. Software pro učitele chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.11.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Fyzikální chemie
19. Základy nanotechnologií pro učitele chemie
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 8.10.2021, 10.12.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Fyzikální chemie
20. Biotechnologie pro 21. století
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 25.10.2021, 29.11.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Pevnost poznání
21. Voda, základ života
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termíny konání: 9.10.2021, 13.11.2021, 11.12.2021, 14.1.2022, 15.1.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Alena Vláčilová
Pevnost poznání
22. Geologická stavba Olomouce a jeho okolí
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 8.10.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
23. Výuka geologie v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: další termín v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
24. Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.11.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
25. Praktické poznávání minerálů
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 19.11.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
26. Meteority, impakty a impaktní produkty
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 10.12.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
27. Výuka zeměpisu s vlastními mapami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.10.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
28. Mapy pro výuku zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: další termín v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
29. Výuka s infografikami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 1.12.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
30. Video ve výuce
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 8.12.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
31. Aktuální otázky geografie Evropy
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 27.1.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Geografie
32. Energetika a energetické zdroje v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 2.12.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Geografie
33. Islám, islámský fundamentalismus a islamismus
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.11.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Geografie
34. Přírodní rizikové procesy v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 21.1.2022
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
35. Aktuální témata fyzické geografie ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.1.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
36. Vyučování zeměpisu v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Geografie
37. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotaci, přihlášení na kurz
termín konání: 13.1.2022
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Geografie
38. Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 6.11.2021, 3.12.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
Pevnost poznání

MŠMT udělila akreditace tomuto jednodennímu 4hodinovému kurzu (4 x 45 minut):

39. Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Geografie

Kontakt

Mgr. Pavla Minxová
tel.: 585 634 507
e-mail: pavla.minxova@upol.cz