Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům středních škol, ve většině případů i škol základních. Toto akreditované vzdělávání bylo vytvořeno právě na základě podnětů a potřeb školských zařízení, a to v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Témata přednesou odborníci z řad akademických pracovníků naší fakulty. Formu jsme se snažili přizpůsobit aktuálním omezením doby, avšak ne u všech je případná online výuka vzhledem k obsahu možná. DVPP je součástí tzv. Celoživotního vzdělávání.

Pokud byste hledané téma v naší nabídce nenašli, určitě je možné nám námět předat prostřednictvím adresy pavla.minxova@upol.cz.

Nabídka kurzů

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 8hodinovým kurzům (8 x 45 minut):

Informatika

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Základy algoritmizace
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
Vyhledávání, stromy a grafy
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
Funkcionální programování v jazyce Scheme
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 3.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Informatika
Vizuální programovací jazyky
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 24.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Informatika
Moderní HTML a CSS
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 13.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
Úvod do počítačových sítí
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
Základy programování v Pythonu
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 10.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
Programování robotů a mikropočítačů
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 17.6.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika
Základy 3D tisku
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 27.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika

Matematika

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Statistika v praxi
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
Numerické metody
vhodné pouze pro SŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky
Matematika: K čemu je to všechno dobré?
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky

Fyzika

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Fyzika hlavou i rukama
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Experimentální fyzika
Kurz elektronové mikroskopie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Experimentální fyzika

Chemie

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Moderní trendy ve výuce chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
Anorganická chemie
Polymerní materiály ve výuce chemie
vhodné pouze pro SŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Fyzikální chemie
Software pro učitele chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Fyzikální chemie
Základy nanotechnologií pro učitele chemie
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Fyzikální chemie
Biochemie kolem nás
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
Biochemie

Biologie, ekologie a životní prostředí

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Biotechnologie pro 21. století
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Pevnost poznání
Voda, základ života
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termíny konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Alena Vláčilová
Pevnost poznání

Vědy o Zemi

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Geologická stavba Olomouce a jeho okolí
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
Výuka geologie v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
Praktické poznávání minerálů
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
Meteority, impakty a impaktní produkty
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
Výuka zeměpisu s vlastními mapami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Mapy pro výuku zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Výuka s infografikami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Video ve výuce
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Aktuální otázky geografie Evropy
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Geografie
Energetika a energetické zdroje v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Geografie
Islám, islámský fundamentalismus a islamismus
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Geografie
Přírodní rizikové procesy v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
Aktuální témata fyzické geografie ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
Vyučování zeměpisu v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Geografie
Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotaci, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Geografie
MŠMT udělila akreditace tomuto jednodennímu 4hodinovému kurzu (4 x 45 minut):
Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.5.2022
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Geografie
MŠMT udělila akreditace těmto 4semestrálním kurzům:
Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)
vhodné pro ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.2.2022 - 13.2.2024, 19.9.2022 - 13.9.2024
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.2.2022 - 13.2.2024, 19.9.2022 - 13.9.2024
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie

Historie

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: v přípravě
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
Pevnost poznání

Kontakt

Mgr. Pavla Minxová

585 634 507

pavla.minxova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)