Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům středních škol, ve většině případů i škol základních. Toto akreditované vzdělávání bylo vytvořeno právě na základě podnětů a potřeb školských zařízení, a to v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Témata přednesou odborníci z řad akademických pracovníků naší fakulty. Formu jsme se snažili přizpůsobit aktuálním omezením doby, avšak ne u všech je případná online výuka vzhledem k obsahu možná. DVPP je součástí tzv. Celoživotního vzdělávání.

Pokud byste hledané téma v naší nabídce nenašli, určitě je možné nám námět předat prostřednictvím adresy pavla.minxova@upol.cz.

Nabídka kurzů

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 8hodinovým kurzům (8 x 45 minut):

Poř. č. Název kurzu a termín konání Garant a katedra
1. Fyzika hlavou i rukama
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 21.5.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Experimentální fyzika
2. Geologická stavba Olomouce a jeho okolí
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: bude upřesněn
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
3. Praktické poznávání minerálů
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 19.2.2021
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
4. Meteority, impakty a impaktní produkty
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: bude upřesněn
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
5. Výuka geologie v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotacepřihlášení na kurz
termín konání: 17.4.2021
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
6. Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: bude upřesněn
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
7. Statistika v praxi
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání:
8.1.2021 - přihlášení na kurz
21.5.2021 - přihlášení na kurz
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
8. Numerické metody
vhodné pouze pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 16.4.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
9. Výuka zeměpisu s vlastními mapami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 28.4.2021
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
10. Mapy pro výuku zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 24.3.2021
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
11. Kurz elektronové mikroskopie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.3.2021
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Experimentální fyzika
12. Moderní trendy ve výuce chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání:
3.2.2021 - přihlášení na kurz
16.6.2021 - přihlášení na kurz
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
Anorganická chemie
13. Voda, základ života
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termíny konání:
25.3.2021 - přihlášení na kurz
22.4.2021 - přihlášení na kurz
29.5.2021 - přihlášení na kurz
12.6.2021 - přihlášení na kurz
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Mgr. Alena Vláčilová
Pevnost poznání
14. Aktuální otázky geografie Evropy
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 22.1.2021
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Geografie
15. Energetika a energetické zdroje v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 18.3.2021
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Geografie
16. Islám, islámský fundamentalismus a islamismus
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: bude upřesněn
v případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Geografie
17. Přírodní rizikové procesy v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 12.3.2021
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
18. Polymerní materiály ve výuce chemie
vhodné pouze pro SŠ
termín konání:
14.5.2021 - anotace a přihlášení na kurz
4.6.2021 - anotace a přihlášení na kurz
13.7.2021 - anotace a přihlášení na kurz
bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti
kurz nelze realizovat online
Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Fyzikální chemie
19. Aktuální témata fyzické geografie ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 19.3.2021
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
20. Vyučování zeměpisu v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 21.5.2021
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Geografie
21. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotaci, přihlášení na kurz 
termín konání: 4.2.2021
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Geografie
22. Základy nanotechnologií pro učitele chemie
vhodné pro SŠ
anotace a termín konání jsou v přípravě
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Fyzikální chemie
23. Základy algoritmizace
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
24. Vyhledávání, stromy a grafy
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
25. Funkcionální programování v jazyce Scheme
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Informatika
26. Vizuální programovací jazyky
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Informatika
27. Moderní HTML a CSS
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
28. Úvod do počítačových sítí
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
29. Základy programování v Pythonu
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
30. Programování robotů a mikropočítačů
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika
31. Základy 3D tisku
vhodné pro SŠ
anotace
termín konání je v přípravě na květen/červen 2021
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika
32. Biotechnologie pro 21. století
vhodné pro SŠ a ZŠ
termín konání:
23.4.2021 - anotace a přihlášení na kurz
15.5.2021 - anotace a přihlášení na kurz
4.6.2021 - anotace a přihlášení na kurz
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Pevnost poznání
33. Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání:
19.2.2021 - přihlášení na kurz
23.4.2021 - přihlášení na kurz
19.6.2021 - přihlášení na kurz
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
Pevnost poznání
34. Software pro učitele chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace a přihlášení na kurz
termín konání: 19.3.2021
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Fyzikální chemie
35. Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace a přihlášení na kurz
termín konání: 9.4.2021

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky

36. Matematika: K čemu je to všechno dobré?
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace a přihlášení na kurz
termín konání: 23.4.2021

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 4hodinovým kurzům (4 x 45 minut):

37. Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 18.6.2021
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Geografie
38. Aktuální problémy islámského fundamentalismu a islamismu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace
termín konání: další termín vzdělávání bude upřesněn
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Geografie

Kontakt

Mgr. Pavla Minxová
tel.: 585 634 507
e-mail: pavla.minxova@upol.cz