Úvodní slovo

21.5.2018

Stovky lidí využilo v pátek 18. května výjimečnou příležitost prohlédnout si přírodovědeckou fakultu v rámci Olomoucké muzejní noci. „Můj syn tady studuje, tak jsem se s manželkou přišel podívat, jak to tady vypadá. Jsem velmi příjemně překvapen," prozradil pan Pavel z Kroměříže. Děti a dospělí mohli mezi 18:00 a 22:30 navštívit prostory fakulty, zahrát si deskové hry, luštit kvízy a hlavolamy, nahlédnout do chemické laboratoře nebo se z teras a střechy fakultní budovy pokochat výhledem na Svatý Kopeček a panorama města.
 

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ/obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu/červnu 2018 ke státnicím nebo obhajobě, že si musí přijít uzavřít ročník na studijní oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

Promoce bakalářských a magisterských oborů
Promoce bakalářských a magisterských oborů se budou konat ve dnech 25. - 29. června. Žádáme studenty, aby co nejdříve po úspěšném ukončení studia sdělili na studijní oddělení, zda se promocí zúčastní.

Uznání předmětů z pedagogického minima (celoživotní vzdělávání)
Upozorňujeme studenty navazujícího jednooborového studia, kteří si při svém hlavním studiu dodělávají pedagogické minimum a v tomto akademickém roce budou z pedagogického minima státnicovat, na nutnost převedení předmětů pedagogického minima z prezenčního studia pod celoživotní vzdělávání. O převedení předmětů žádejte formou klasické žádosti (formulář ke stažení na webových stránkách PřF) - ne formou elektronické žádosti. Žádost doručte na studijní oddělení Mgr. Karáskové.

Pedagogická praxe studentů
Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 24. 9. - 12.10. 2018. Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popř. Šternberku, Přerově, Uničově či Litovli. Studenti si na těchto školách nemusí praxi zajišťovat sami. V přihlášce pouze uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi vykonávat. Studenti, kteří chtějí provozovat praxi v jiném regionu, si ji musí zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení. Přihlášku podávejte nejpozději do 3. 9. na cpp.upol.cz. Případné dotazy Vám zodpoví dr. Jana Slezáková: jana.slezakova@upol.cz.

Doktorské studium
Promoce studentů doktorského studia se uskuteční 31. května. O čase a místě konání promocí budou studenti informování.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června odevzdali hodnocení za akademický rok 2017/2018. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Po tomto datu proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku. Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Evaluace studentů
Do 30. června mají studenti přírodovědecké fakulty možnost hodnotit absolvované předměty. Evaluaci je možné provést na s.upol.cz/eval nebo v mobilní aplikaci evUPOL, která je dostupná na Google Play (Android) nebo AppStore (iOS). Žádáme vyučující, aby o této možnosti své studenty informovali.

Indexy
Připomínáme, že indexy byly již začátkem tohoto akademického roku zrušeny, a to pro všechny ročníky. Známky stačí zapsat do STAGu.

Soutěž diplomových prací
Všichni absolventi bakalářského a magisterského stupně z podzimu 2017 a jara 2018 se mohou zúčastnit 16. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, který pořádá Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání společně s Jihomoravským krajem. Absolventi mohou vyhrát až 10.000 Kč, publikovat ve sborníku a získat mezioborové kontakty. Uzavírka přihlášek je 30. června. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.lipka.cz/soutez-DP.

Nová kategorie státních pojištěnců
Novelou zákona o státní sociální podpoře číslo 200/2017 Sb. se s účinností od 1. ledna 2018 zavádí nová kategorie státních pojištěnců. A to osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. Pojištěnci (doktorandi) musí pro zaevidování do nově zaváděné kategorie oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně sami, prostřednictvím formuláře: Evidenčního listu pojištěnce a kategorie "D" - doktorand. Nesmí se však jednat o zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou. V takovém případě by se o státní kategorii nejednalo.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Výzkumné pobyty v Německu
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí maximálně do tří let od ukončení vysokoškolského studia. Místo si uchazeči mohou zvolit sami nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele. Termín pro podání přihlášek je 1. srpna, pohovory s uchazeči se uskuteční v září. Podrobnější informace získáte na https://www.dbu.de/2587.html. V případě dotazů kontaktujte Miroslava Bauera na e-mailové adrese Miroslav.bauer@gmail.com nebo na tel. č. 605 147 070.

JAPONSKO
Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií s nástupem v roce 2019.

  • Postgraduální stipendia v délce 18 - 24 měsíců
  • Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Vzhledem k tomu, že japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) a to do 24. května 2018 do 12:00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Bližší informace najdete na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18.

Soutěž Ignaz L. Lieben Award
Rakouská Akademie věd vyhlašuje další ročník soutěže Ignaz L. Lieben Award, která je určená mladým vědcům z Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Slovenska nebo Slovinska. Uchazeči musí mít ukončený doktorát a vynikající výsledky v oboru molekulární biologie, chemie nebo fyziky a být mladší 40 let. Přihlášky můžete posílat do 31. května. Více informací najdete na https://stipendien.oeaw.ac.at/en/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-award/.

Provoz fakulty

Veletrh vědy a výzkumu
Boříme mýty - pod tímto mottem se v pátek a v sobotu 15. a 16. června uskuteční tradiční Veletrh vědy a výzkumu. Přijďte se podívat v pátek do budovy Přírodovědecké fakulty mezi 9:00 a 15:00 a Pevnosti poznání v pátek mezi 9:00 a 15:00 a v sobotu mezi 9:00 a 18:00. Zájemci s nabídkou zajištění interaktivních stánků s vědeckou tématikou se mohou přihlásit nejpozději do 22. května na e-mailu magdalena.ondrusakova@upol.cz (organizace na hlavní budově) nebo na jitka.dolezalova@upol.cz (pro stánky na PP).

Různé

Poděkování
Oddělení vnějších a vnitřních vztahů děkuje všem školitelům, komisím a koordinátorům, kteří se podíleli na Soutěži O cenu děkana, která se v květnu uskutečnila na přírodovědecké fakultě.

Online školení
Společnost Clarivate analytics připravila v květnu a v červnu online školení Web of Science, která jsou zaměřena na práci s databázi Web of Science, problematiku citovanosti a hodnocení časopisů. Na webináře se může přihlásit kdokoliv z Univerzity Palackého. Podrobnosti najdete na http://ezdroje.upol.cz/files/PozvankaCzecheLib_Webex.pdf.

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP i absolventi přírodovědecké fakulty. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000 - 5.000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Své návrhy můžete posílat do 15. června 2018 buď elektronicky na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou nebo po předchozí dohodě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou, děkanát PřF, 6. podlaží, kancelář 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Den dětí s Přírodou
Přijďte si s námi užít odpoledne plné zábavy a her! Ve čtvrtek 31. května od 15:30 do 17:30 v prostorách za budovou 17. listopadu 12 budou připraveny zajímavé hry a soutěže, malování na obličej, modelování balónků nebo skákací hrad. Z důvodu zajištění odměn pro děti prosíme o potvrzení účasti do 25. května na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Přednáška Genetika zásobních proteinů a jejich využití u obilnin
Ve středu 23. května od 13:00 zveme všechny zájemce na přednášku z oblasti biologických věd Genetika zásobních proteinů a jejich využití u obilnin. Přednášet bude doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph. D. z Mendelovy univerzity v Brně v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)