Mgr. Viktorie Nesrstová

viktorie.nesrstova01@upol.cz

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

kandiduje za: studenti

Představení kandidáta

Jsem studentkou doktorského programu Aplikovaná matematika. Svou kandidaturu do Senátu jsem dlouze zvažovala a dospěla jsem k závěru, že mě dění na univerzitě natolik zajímá, že bych se ráda aktivně zapojila a snažila se prosazovat zájmy studentů. Svým doktorským studiem jsem se rozhodla na své alma mater zůstat a mé nadšení nepolevuje ani nyní. Ráda bych rozšířila své možnosti v rámci působení na fakultě a překročila její pomyslné hranice na úroveň celouniverzitní. Diskuse a komunikace jsou podle mého názoru nezbytnou součástí akademického prostředí, kterého si vážím mimo jiné také pro svobodu a intelektuální rozvoj, které toto prostředí nabízí. Ráda se budu aktivně podílet na tvorbě nových idejí a přispívat i svým dílem k vzkvétání univerzity, na které mi tolik záleží.

Vize / priority na volební období

  • Setkávání studentů se studentskými senátory: ráda bych se se studenty během semestru osobně setkala, blíže je informovala o dění na fakultě a zároveň zjistila, co by oni sami rádi změnili.
  • Setkání studentů s vedením fakulty: komunikace hraje v akademickém prostředí důležitou roli, a proto si myslím, že by bylo prospěšné uspořádat alespoň jednou za semestr setkání studentů s vedením fakulty.
  • Rozšíření nabídky výuky angličtiny: z vlastní zkušenosti vím, že dostat se na kýženou hodinu angličtiny je v době zápisu předmětů náročné, a ne vždy se zadaří. Proto bych byla ráda, kdyby se na Přírodovědecké fakultě rozšířila nabídka jazykových kurzů angličtiny.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)