RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

tomas.furst@upol.cz

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

kandiduje za: akademičtí pracovníci

Představení kandidáta

Tomáš Fürst vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, momentálně pracuje na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky UP. Domnívá se, že matematika je jazykem přírodních věd a podle toho se i chová – baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů. Zabývá se také zpracováním dat, strojovým učením a správnou, tedy bayesovskou inferencí. Hodně učí, dělá to rád a dost ho mrzí, že to na fakultě (krom studentů) vlastně nikoho moc nezajímá. Zpovzdálí a s nedůvěrou sleduje scientometrické běsnění a poslouchá různé řeči o excelenci a když se to hodí nejméně, utrousí k tomu pár nevychovaných poznámek na dŽurnálu.

Vize / priority na volební období

KeepUP21

aneb o co chci usilovat v Akademickém senátu PřF

1. O celkové zaostření. Smyslem existence fakulty je zkoumat, jak a proč funguje příroda, a vést o tom poctivou, svobodnou a racionální debatu se studenty a kolegy. Smyslem naší existence není vykázat co nejvíc publikací, získat co nejvíc grantů, mít co nejvíc profesorů, vyplnit co nejvíc papírů či předehnat co nejvíc jiných univerzit v nějakých žebříčcích.

2. O zvrácení trendu, ve kterém vykazování výzkumu a řeči o excelenci převážily nad výukou. Většina našich publikací bude během dvaceti let zapomenuta (kromě těch zfalšovaných, které budou dál sloužit jako odstrašující příklad). Většina našich studentů však bude za dvacet let na vrcholu své kariéry potřebovat alespoň něco z toho, co jsme je mohli naučit. Proč se tedy domníváme, že vykazování výzkumu a řeči o excelenci jsou o tolik důležitější než výuka?

3. O reformu dělení financí za studenty. Uvažujme o systému drobných ekonomických incentiv, které budou podporovat spolupráci na výuce napříč katedrami. Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci považuji za rozumnější než snahu slučovat pracoviště administrativně. Začněme také sbírat data od studentů, absolventů, zaměstnavatelů a externistů a na jejich základě pojďme opatrně reformovat dělení peněz za výuku.

4. O zavedení pravidla dvakrát a dost pro funkční období všech vedoucích kateder (a srovnatelných jednotek). Kdo ví, že katedru za pár let předá nástupci, má snahu prostředí kultivovat. Kdo si myslí, že může být šéf nadosmrti, snaží se všechny potenciální nástupce zničit.

5. O podporu nových nadějných týmů. Nikdo z nás neví, co budou nosná témata výzkumu a výuky za deset let. Proto nastavme flexibilní a dynamický systém, který bude podporovat vznik nových interdisciplinárních týmů, například formou vnitřních grantů. Pojďme vést odpovědnou debatu o pravidlech podnikání na fakultě tak, abychom podpořili komercializaci chytrých nápadů, ale nemaskovali tím vyvádění peněz daňových poplatníků do soukromých kapes.

6. O vzdělání v oblasti práce s daty. Poslední rok ukázal, že sice vedeme řeči o excelenci, ale pracovat s daty ne všichni umíme. Nedostatek znalostí, porozumění, zkušeností, ale i absence dobré praxe, správných vzorů a standardů přímo ohrožuje budoucnost fakulty. Pojďme se zamyslet, jak systematicky a rozumně vzdělávat studenty a pracovníky v oblasti práce s daty. Pojďme nastavit pravidla pro dostupnost dat z našeho výzkumu a našich publikací. Pojďme se zamyslet nad systematickým servisem v oblasti zpracování dat.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)