Obor vědy o Zemi

Vědecko-pedagogická rada oboru

předseda:  doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

 • Katedra geografie
  prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D. – vedoucí katedry
  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
  doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
   
 • Katedra geoinformatiky
  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – vedoucí katedry
  doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 
  doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
   
 • Katedra geologie
  prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – vedoucí katedry
  prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
   
 • Katedra rozvojových a environmentálních studií
  doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – vedoucí katedry
  prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.