Matematika

Den otevřených dveří 2021


Bakalářské programy

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-9:30 a 11:30-14:00. Ve stejné místnosti bude v 10:00-11:00 probíhat ukázková hodina zpracování dat.

Navazující magisterské programy

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Aplikovaná matematika

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-9:30 a 11:30-14:00. Ve stejné místnosti bude v 10:00-11:00 probíhat ukázková hodina zpracování dat.

Doktorské programy

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Aplikovaná matematika

Matematická analýza

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-9:30 a 11:30-14:00. Ve stejné místnosti bude v 10:00-11:00 probíhat ukázková hodina zpracování dat.

Katedra algebry a geometrie

Algebra a geometrie

Didaktika matematiky