Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra experimentální fyziky a katedra biofyziky

Katedra experimentální fyziky

Fyzika pro vzdělávání

Nanotechnologie

Katedra biofyziky

Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika

Biofyzika - specializace Obecná biofyzika

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra experimentální fyziky a katedra biofyziky

Katedra experimentální fyziky

Nanotechnologie

Učitelství fyziky pro střední školy

Katedra biofyziky

Biofyzika

Molekulární biofyzika

Společná laboratoř optiky

Aplikovaná fyzika

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra experimentální fyziky a katedra biofyziky

Katedra experimentální fyziky

Didaktika fyziky

Nanotechnologie

Katedra biofyziky

Biofyzika

Katedra optiky

Optika a optoelektronika

Společná laboratoř optiky

Aplikovaná fyzika

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.