Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Aplikovaná matematika - specializace Data Science

Aplikovaná matematika - specializace Matematika v ekonomické praxi

Aplikovaná matematika - specializace Průmyslová matematika

Katedra algebry a geometrie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Deskriptivní geometrie pro vzdělávání

Matematika

Matematika pro vzdělávání

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra algebry a geometrie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Učitelství matematiky pro střední školy

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Aplikovaná matematika

Matematická analýza

Katedra algebry a geometrie

Algebra a geometrie

Didaktika matematiky

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.