Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra geoinformatiky

Geoinformatika a kartografie

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra geoinformatiky

Geoinformatika a kartografie

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra geografie

Regionální geografie

Katedra geologie

Geologické vědy

Katedra geoinformatiky

Geoinformatika a kartografie

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Environmentální a rozvojová studia

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.