Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra geografie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Geografie

Geografie pro vzdělávání

Environmentální rizika a klimatická změna

Katedra geologie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Environmentální geologie

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

Katedra geoinformatiky

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento bakalářský studijní program:

Geoinformatika a kartografie

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento bakalářský studijní program:

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra geografie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto navazující magisterské studijní programy:

Geografie a regionální rozvoj

Učitelství geografie pro střední školy

Katedra geologie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento navazující magisterský studijní program:

Environmentální geologie

Katedra geoinformatiky

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento navazující magisterský studijní program:

Geoinformatika a kartografie

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento navazující magisterský studijní program:

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra geografie

Regionální geografie

Katedra geologie

Geologické vědy

Katedra geoinformatiky

Geoinformatika a kartografie

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Environmentální a rozvojová studia

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.