Úvodní slovo

Letní semestr pomyslně uzavře Pospos

K závěru každého semestru na přírodovědecké fakultě patří už neodmyslitelně POSemestrální POSezení, tedy Pospos. Tentokrát se uskuteční 14. června v areálu v Holici (Šlechtitelů 27). Symbolické završení letního semestru i celého akademického roku odstartuje už ve 12:00. Je určeno pro zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty. Pozvánku najdete zde.

"Během semestru máme všichni řadu povinností, a proto na popovídání třeba s kolegy z jiných kateder moc času nezbývá. Pospos je příležitostí to napravit. Kromě toho budou mít zaměstnanci a doktorandi z Envelopy možnost blíže poznat holický areál," zve na posezení děkan Ivo Frébort.

K pozvání se připojuje také správa budov, jež Pospos zajišťuje organizačně a postará se i o občerstvení. "Nachystáme dobroty z grilu - kuřecí i vepřové steaky, cigáro a uzený bůček. Podávat se bude i ovocný a zeleninový salát a chybět nebudou oblíbené francouzské koláčky, točené alkoholické i nealkoholické pivo a kofola," slibuje Věra Holišová.

Neformální společenské posezení se v Holici uskutečnilo také v červnu 2015, vloni se konalo v Pevnosti poznání. V zimě spoléhá na zázemí hlavní budovy na Envelopě.

Věda a výzkum

 • Upozorňujeme na dodatečně uvolněné místo ve Fulbright Specialist programu, který je určen pro dvou až šesti týdenní pobyty amerických specialistů. Přihlášky je možné podávat do 25. června, pobyt odborníka je nutné zrealizovat v období říjen - prosinec 2017. Podrobné informace o programu a přihlášku naleznete zde.
 • Cena Wernera von Siemense 2017
  Český Siemens letos ocení vědecké talenty z řad studentů i akademiků - vědců a pedagogů - finančními odměnami v celkové výši jeden milion korun. Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti tradičních kategoriích:
  -        nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  -        nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
  -        nejlepší diplomová práce
  -        nejlepší disertační práce
  -        nejlepší pedagogický pracovní
  Soutěžit můžete rovněž o dvě zvláštní ocenění - Nejlepší disertační práce psaná ženou a Ocenění za překonání překážek při studiu. Vypsána je také finanční odměna 5000 korun pro ty, kteří do soutěže doporučí možného budoucího vítěze prostřednictvím jednoduchého formuláře; pořadatelé jej následně sami osloví. Své práce a projekty můžete do soutěže přihlásit nejpozději 27. listopadu. Podrobné informace naleznete zde

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Zápis do vyššího ročníku
  Pro zápis studentů do vyšších ročníků bakalářského a navazujícího studia se nebudou odevzdávat evidenční listy a zápisové listy A. V letošním akademickém roce musí být splněny studijní povinnosti pro postup do vyšších ročníků, případně pro prodloužení studia do 4. září. Do tohoto data musí mít studenti všechny výsledky zapsány ve STAGu i v indexu a po 4. září již nesmí skládat zkoušky, zápočty či kolokvia za akademický rok 2016/17, ani se nesmí do STAGu dodatečně zapisovat výsledky. Studenti jsou povinni si zkontrolovat zapsání výsledků studia do STAGu do výše uvedeného data.
 • Prodloužení studia
  Studenti třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 4. září uzavřený ročník před státnicemi nebo obhajobou, musí nejpozději do tohoto data podat žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.
 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří se budou chtít zúčastnit červnových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, od 15. června zde bude zveřejněn také přesný harmonogram promocí.
 • Promoce doktorského studia
  Promoce doktorského studia se konají 7. června v 11:45 v aule Právnické fakulty UP.
 • Hodnocení studenta v doktorském studiu
  Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června odevzdali hodnocení za uplynulý akademický rok. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku.
  Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí rovněž obsahovat vyjádření a podpis školitele.
 • Nadace Unipetrol letos podpoří studenty částkou tři miliony korun
  Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen studentům, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku a zároveň je jejich složitá finanční situace brzdí v rozvoji a vzdělávání. O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z České republiky. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Podrobné informace najdete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Institute of Science and Technology v Koreji nabízí až 10 stipendií pro české studenty
  Pokud stihnete svou přihlášku podat poštou do 9. června k rukám pana Svačiny na Velvyslanectví České republiky v Soulu, můžete využít stipendia ke studiu magisterských nebo doktorských studijních programů v oborech nanotechnologie, energetika a životní prostředí, informační technologie, biochemie atd. Podrobnosti o stipendiu můžete nastudovat zde, informace o institutu naleznete zde.

Provoz fakulty

 • Fakultní zaměstnanci mohou od pátku 2. června opět parkovat v areálu přírodovědecké fakulty v Holici na provizorní upravené ploše mezi vjezdovými branami do areálu. 

Různé

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde v pátek 16. června.

Nové vnitřní předpisy

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaregistrovalo dne 16. května 2017 níže uvedený vnitřní předpis UP:
  A-12/2012 - Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. května 2017)
  Předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaregistrovalo dne 25. května 2017 níže uvedené vnitřní předpisy UP:
  A-4/2017 - Volební řád Akademického senátu UP
  A-5/2017- Jednací řád Akademického senátu UP
  Oba předpisy nabývají účinnosti dnem 28. května 2017.
 • Dnem 25. května 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B1-17/3-HN - Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)