Úvodní slovo

Hromadný zápis do registru kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně představují pro řadu nemocných jedinou naději na záchranu života. Přírodovědecká fakulta se přidává k výzvě registru dárců kostní dřeně, který hledá nové zájemce o dárcovství. I když se jejich počet neustále zvyšuje, je třeba registr doplňovat o mladé, zdravé a spolehlivé lidi. Po řadě univerzit, které se do podobných výzev již zapojily, budete mít možnost se do registru zapsat i na naší fakultě díky mobilnímu odběrovému týmu. Členové týmu přímo na místě odeberou ampulku krve na otestování potřebných znaků, zodpoví vaše dotazy, pomůžou s vyplněním přihlášky. Vstupním kritériem pro zápis do registru je dobrý zdravotní stav, hmotnost vyšší než 50 kg a věk 18 až 35 let. Registrací se případný zájemce ještě nestává dárcem kostní dřeně, ale je pouze zařazen do databáze pro případ potřeby. K samotnému darování kostní dřeně je vyzváno pouze asi jedno procento registrovaných v případě shody konkrétní poptávky pro těžce nemocného pacienta. Ti ostatní se stávají nadějí pro všechny budoucí pacienty. Dárcovství po oslovení registrem můžete a nemusíte přijmout.

Transplantace kostní dřeně zvyšuje šanci na přežití například u pacientů s leukémií, jakým je i Vilemínka. Čeká na vhodného dárce kostní dřeně v Olomouci, rozhodují dny. Kdo by chtěl pomoci zvýšit šanci na její život nebo život jiných čekajících, přijďte se zapsat do registru 14. března od 8:00 do 12:00 v učebně SE-E2 v Holici, Šlechtitelů 11. Od 13:00 pak v zasedací místnosti č. 6.016 v 6. podlaží fakultní budovy, 17. listopadu 12.

Vaše volba může zachránit život.

Věda a výzkum

Návrhy projektů do veřejné soutěže Grantové agentury České republiky pro rok 2018 na podporu standardních, mezinárodních i juniorských projektů zasílejte Mgr. Lence Hárendarčíkové na email: lenka.harendarcikova@upol.cz průběžně, nejpozději do čtvrtku 5. dubna, aby bylo možné zajistit včasné podání vašeho návrhu datovou schránkou.

Termín pro odevzdání závěrečných zpráv projektů IGA 2017 je 15. března. Obhajoby se uskuteční 16. března od 8:30 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Zápis předmětů na letní semestr - úprava rozvrhu
Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 16. března. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze na základě žádosti schválené vedoucím katedry, případně vyučujícím.

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 25. - 30. června. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Pokud na promoce nepůjdete, můžete si své diplomy vyzvednout na studijním oddělení.

Vyzvednutí diplomů
Absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří  složili státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru 2018, si mohou vyzvednout diplomy nejdříve koncem března.

Zahraniční pracovní stáž na Stálé misi České republiky ve Vídni
Úsek Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě přijme stážistu na čtyřměsíční praktickou stáž s nástupem od 27. srpna. Zájemci z řad studentů mohou posílat strukturované životopisy a motivační dopisy v angličtině do 21. března. Náplň stáže a požadavky na uchazeče jsou zveřejněny zde. Vybraný uchazeč má nárok na finanční příspěvek programu Erasmus+ ve výši 600 EUR za měsíc.

Nadační fond UP již po čtvrté podpoří vědecké nebo tvůrčí projekty studentů
Návrhy projektů, které zahrnují stáže na zahraničních univerzitách, praxe v zahraničních vědeckých centrech, řízení vlastích projektů s minimem administrativní zátěže, mohou studenti doktorských a magisterských studijních programů podávat online do 30. března.  Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada fondu. Podrobní informace naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia v Korejské republice
Zažádat o stipendia pro absolvování navazujícího magisterského studijního programu nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v Korejské republice mohou studenti již jen do 16. března do 12:00. Stipendia poskytuje organizace NIIED. Podrobné informace o stipendijní nabídce najdete zde.

Stipendia pro studijní pobyty na Tchaj-wanu
Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) nabízí pro akademický rok 2017/2018 opět dva druhy stipendií. Vybrat si můžete Taiwan Scholarship Program pro studium bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů nebo Huayu Enrichment Scholarship Program určený pro absolvování jazykového kurzu mandarinské čínštiny v délce až 12 měsíců. Žádosti o stipendia lze podávat na Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze do 31. března

Stipendia na podporu zahraničních mobilit mimo programové země Erasmus+
Studenti mohou získat podporu stipendijního programu UP pro realizaci studijních pobytů na partnerských univerzitách v Bhútánu, Japonsku, Číně, Indonésii, Thajsku nebo v Korei. V zahraničí lze zůstat na minimálně jednoho, maximálně šesti měsíců. Udělení stipendia je podmíněno doložením dopisu o přijetí - Letter of Admission a oboustranně schválené studijní smlouvy - Learning Agreement. Studijní pobyt musí souviset s oborovým zaměřením studenta a být plně uznán příslušnou katedrou jako součást studijního programu. Přihlášku a podrobní informace o stipendiu naleznete zde. Termín pro podání přihlášek je 23. března do 15:00.

Akademický senát PřF UP

Příští zasedání fakultního senátu se uskuteční 11. dubna od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu. Senátoři budou mimo jiné schvalovat rozpočet fakulty. Program a materiály k projednání budou před jednáním zveřejněny na našich webových stránkách.

Různé

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala
Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlásila soutěž pro autorky a  autory  vědeckých  prací z oboru fyziky,  kteří  v den  uzávěrky  nepřekročili věk  30 let. Soutěžní práce zasílejte do 31. března elektronicky na email: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz. Přihlášku a podrobné informace o podmínkách soutěže naleznete zde.

Soutěž Podnikavá hlava 2018
Vědeckotechnický park UP vyhlásil již po deváté soutěž Podnikavá hlava o nejlepší podnikatelský záměr. Své originální nápady mohou do soutěže přihlásit úplní začátečníci i zkušení podnikatelé do 30. dubna. Ti nejlepší získají finanční odměnu, cenné rady odborníků z praxe a zázemí při rozjezdu podnikání. Více informací naleznete zde, aktuální dění můžete sledovat na Facebooku.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 9. února 2018 nabyla účinnosti následující norma UP:
B3-17/1-PR-N02 - Novela č. 2 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

Dnem 19. února 2018 nabyla účinnosti následující norma UP:
K-B-18/06 - Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Dnem 2. března 2018 nabyla účinnosti následující norma UP:
B3-13/7-SR-N08 - Novela č. 8 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění) Seznam schválených projektů v roce 2018

Dnem 6. března 2018 nabyla účinnosti následující norma UP:
R-B-18/07 - Řád vysokoškolské koleje UP

Dnem 7. března 2018 nabyla účinnosti následující norma UP:
R-B-18/09 - Ubytovací stipendia na UP na období leden - červen 2018

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)