Úvodní slovo

Okno do praxe

Setkání zaměstnavatelů a studentů Univerzity Palackého v Olomouci Okno do praxe, které bude poprvé rozšířené na všechny součásti univerzity, se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 10:00 do 15:00 na přírodovědecké fakultě. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či trainee programy. Hlavní součástí programu jsou tematicky zaměřené moderované diskuse se zástupci praxe, kde budou připraveni zástupci firem odpovídat na vaše dotazy. Ke konzultacím bude možné rovněž využít přítomné mladé absolventy Univerzity Palackého, kterým se už podařilo najít své pracovní uplatnění.

V rámci akce Okno do praxe se můžete zúčastnit také nejrůznějších přednášek a workshopů, které vám pomohou s orientací na trhu práce a rozšíří vaše obzory o možnostech různých zaměstnání. Přinesou poznatky a tipy od několika inspirativních osob z praxe. Můžete si vyzkoušet pohovory nanečisto či konzultovat svoji kariéru. Některé jsou volně přístupné a není nutné se na ně registrovat, další jsou určeny pouze pro omezené množství předem evidovaných zájemců.

Podrobnosti najdete na www.oknodopraxe.upol.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Věda a výzkum

NAKI II
Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II. Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2019 do 14:00

a) poštou na adresu: Ministerstvo kultury, Odbor výzkumu a vývoje, Maltézské
nám. 1, 118 11 Praha 1

b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské
nám. 1, 118 11 Praha 1

Návrhy projektů zpracované dle zadávací dokumentace odevzdávejte na oddělení VaV PřF Mgr. Aleně Jarošové nejpozději do pátku 26. dubna do 10:00, aby bylo možné zajistit včasné podání návrhu na ministerstvo. Veškeré informace k výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.

Poskytovatel pořádá dne 2. dubna 2019 od 10:00 informativní seminář v zasedací místnosti ministerstva "Konírna". Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu "název instituce - jméno osoby" potvrďte v termínu do 27. března 2019 na emailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz.

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2019

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia. Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Soutěže se mohou zúčastnit

- Studenti české nebo slovenské národnosti mladší 33 let v den předávání Ceny (27. června);
- Studenti doktorského studia na české vysoké škole nebo výzkumné instituci, případně absolventi, kteří obhájili svoji doktorskou práci v roce 2018 nebo 2019;
- Studenti, kteří nikdy nespolupracovali se společností Solvay;
- Studenti, kteří jsou autory alespoň jednoho odborného článku publikovaného nebo akceptovaného k publikaci v mezinárodním renomovaném časopise.
Další informace lze nalézt např. v odkazu:
spoluprace.ifp.cz/cz/vedecka-spoluprace/propagace-vedy/vedecke-ceny-2021/cena-jean-marie-lehn-1/
Podmínky soutěže naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek na UP je 27. března 2019 ve 12:00. Přihlášky do soutěže (formou odborného životopisu zároveň prokazujícím splnění podmínek soutěže) posílejte na e-mailovou adresu jan.petr@upol.cz nebo secjpetr@gmail.com.

Vybraní kandidáti pak budou muset do 26. dubna dodat elektronicky veškeré podklady přímo na Francouzské velvyslanectví, viz podmínky soutěže.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 24. - 28. června 2019. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat na přelomu května a června 2019. Studenti budou kontaktováni e-mailem svou studijní referentkou.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2019, nikoliv do prosince 2019. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2019 pak podávejte nové žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Letní kurz korejského jazyka
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí 5 stipendijních míst k absolvování letních kurzů korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice.

Zájemci musí doručit požadované dokumenty do 12. dubna 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Bližší informace o stipendijní nabídce jsou zveřejněny na webových stránkách. Podrobné informace týkající se podmínek účasti ve výběrovém řízení, výše stipendia a požadovaných dokumentů jsou uvedeny zde.

Kontakt: Mgr. Pavel Rybář, e-mail: pavel.rybar@dzs.cz. Současně upozorňujeme, že v současné době není v platnosti mezinárodní smlouva, která by umožňovala proplácení letenek.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 13:00 v Pevnosti poznání. Na programu bude především dělení financí a rozpočet přírodovědecké fakulty.

Provoz fakulty

Omezení v dopravě
V souvislosti s avizovanou uzavírkou příjezdové komunikace mezi PřF a PF ve dnech 27. - 28. března 2019 bude nutné provést i přípravné práce před samotným stěhováním optických stolů do 4.NP:

26. března 2019 - od 9:00 bude částečně omezen vjezd/výjezd do/z podzemních garáží. Důvodem je deinstalace okna ve 4.NP. Předpokládané omezení v rozsahu 1 hodiny.

27. - 28. března 2019 - od 6:00 bude úplná uzavírka komunikace mezi PřF a PF po nezbytně nutnou dobu, objízdná trasa v příloze. Po celou dobu nebude umožněn průjezd po komunikaci a zaměstnancům nebude umožněn vjezd/výjezd do/z podzemních garáží a na parkoviště PF.

29. března 2019 - od 9:00 bude částečně omezen vjezd/výjezd do/z podzemních garáží. Důvodem je zpětná instalace okna ve 4.NP. Předpokládané omezení po dobu 1 hodiny.

Různé

Transformace studijních programů s rektorem
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci a předseda Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci zve garanty studijních programů a vedoucí kateder PřF na diskusní panel zaměřený na transformace studijních programů a roli garanta studijního programu, který se uskuteční 16. dubna 2019 od 14:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží.

Andrew Feustel
Americký astronaut NASA Andrew Feustel, který si vzal na vesmírnou misi figurku českého pohádkového krtečka a Nerudovu básnickou sbírku Písně kosmické, bude 9. dubna 2019 v Olomouci. Se studenty i zájemci o vesmír se Andrew Feustel setká nejprve v aule pedagogické fakulty v 14:00 (registrace), poté v Pevnosti poznání v Laudonově sále od 18:00 (registrace). Přednášky budou tlumočeny a přístupné zdarma.

Ukliďme Olomouc
Další ročník akce Ukliďme Olomouc se uskuteční v sobotu 6. dubna od 10:00. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci organizovanou studentským spolkem PřF Udržitelný Palacký, která probíhá v rámci celospolečenské výzvy Ukliďme Česko. Sraz je před budovou Přírodovědecké fakulty UP. K dispozici budou pytle, rukavice a potřebné nářadí. Více na https://udrzitelnypalacky.upol.cz/projekty/.

UP Crowd
Spolek studentů a přátel vědy UP Crowd zve všechny zájemce o vědu do svých řad. Již 5 let se věnujeme popularizaci a propagaci vědy formou přednášek, workshopů, různých veřejných akcí i na sociálních sítích (Vědátor). Pokud vás baví věda, chcete o ní diskutovat nebo psát, přijďte za námi. Událost najdete na https://www.facebook.com/UPCrowdOL/.

Hýčkejte svou Přírodu!
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil VIII. ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu! na podporu studentských projektů na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. V soutěži je možné vyhrát až 10.000 Kč! Podrobné podmínky soutěže i projekty z loňského roku jsou zveřejněny zde.

Vnitřní normy

Dnem 6. března 2019 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF UP:

PřF-B-19/03 - Rozhodnutí o zrušení normy

Dnem 29. března 2019 nabývá účinnosti norma UP:

B3-17/1-MPK-N05 Novela č. 5 - Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Dnem 1. dubna 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/11 - Hlášení škod a řešení škodních případů na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 8. dubna 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)