Věda a výzkum

MK – Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity 2023 – 2030

Podrobnosti k výzvě:

  • Návrh projektu (včetně zelené košilky a stručné informace k projektu) k souhlasu vedení PřF (děkan, tajemnice) je třeba podat na Oddělení projektové podpory PřF (3905) do 14. dubna 2022. Podrobný návod včetně formulářů najdete na webových stránkáchsekci Kuchařka k administraci projektů.
  • Hlavní řešitelé (UP) dodají veškerou dokumentaci (včetně všech příloh) ve finální fyzické podobě k návrhu projektu NAKI III na OPP PřF do 19. dubna 2022. Odesílat se bude hromadně poštou za UP. Spoluřešitelé (UP) se dohodnou s hlavním řešitelem (jiné organizace) ohledně podání návrhu na Ministerstvu kultury.
  • Podávání dotazů na Ministerstvo kultury dotazy k veřejné soutěži je možné podávat pouze písemně prostřednictvím formuláře doručeném do 8. dubna 2022 na adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz; dotaz a odpověď na ni bude uveřejněn na internetové adrese poskytovatele. Formuláře jsou součástí zadávací dokumentace. Dotazy je možné podávat na ministerstvo mailem individuálně nebo prostřednictvím OPP PřF.
  • Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje pro období 2022 – 2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP. Ocenění Univerzity Palackého v Olomouci Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR – nový web RESEARCHIN.CZ nabízí pracovní pozice a podporu pro výzkumníky z Ukrajiny

TA ČR informuje o nově spuštěné online platformě RESEARCHIN.CZ, která byla vytvořena s cílem pomoci ukrajinským výzkumnicím a výzkumníkům, kteří nyní prchají před válkou a hledají práci ve svém oboru v České republice. Více na stránkách OPP PřF.

Kalendář na stránce OPP PřF

Od dubna najdete na stránce OPP PřF nahoře vpravo kalendář s důležitými fakultními deadliny k projektovým výzvám, pro zlepšení uživatelské přívětivosti a přehlednost.

Konec rozpočtového provizoria: probíhá podpis nových smluv

Vzhledem ke schválení státního rozpočtu na rok 2022, poskytovatelé zahájili uzavírání nových smluv o poskytnutí podpory a vyplácení zbylé výše finančních podpor realizovaným projektům pro tento rok. Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Interreg EUROPE (1. výzva)

1. výzva bude otevřena od 5. dubna 2022 do 31. května 2022. Fakultní deadline je 20. května 2022. Bližší informace naleznete na webu Interreg EUROPE nebo Projektů PřF nebo se obraťte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Visegradské fondy

Bližší informace naleznete na Visegrádský fond (visegradfund.org) nebo na webu Projektů PřF. Fakultní deadline je 20. května 2022. Výzva se otevírá 20 dní před deadlinem VF. V případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

DZS – Jednoměsíční stipendium programu AKTION ČR Rakousko

O jednoměsíční výzkumná/přednášková stipendia se mohou ucházet vysokoškolští učitelé veřejných vysokých škol. Měsíční výše stipendia byla navýšena na 1 250 €.

Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at do 15. dubna 2022. Více informací získáte na stránkách Projektů PřF nebo se obraťte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Letní škola VINCI Dive into Science

Přírodovědecká a technologická fakulta Slezské univerzity v Katovicích pořádá intenzivní letní školu „VINCI Dive into Science – Interdisciplinary International Silesian Summer School“. Letní škola nabízí kurzy fyziky, chemie, informatiky a materiálového inženýrství. Veškeré informace lze nalézt na stránkách univerzity www.vinci.us.edu.pl či v propagační brožuře. Kapacita letní školy je omezena na 40 účastníků, z nichž každý obdrží stipendium ve výši 5 000 PLN. Přihlášky je možné podávat do 18. dubna 2022.

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 18. května 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe

Propojit studenty s budoucími zaměstnavateli. To je smyslem 15. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Okno do praxe, který se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 10:00 do 15:00 na přírodovědecké fakultě. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či konzultace. Studenti mají příležitost se osobně představit personálním manažerům jednotlivých firem, předat jim své životopisy nebo diskutovat o pracovních podmínkách. Součástí programu budou tematicky zaměřené moderované diskuse, přednášky, pohovory nanečisto nebo zajímavá soutěž. Podrobnosti najdete na www.oknodopraxe.upol.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Hýčkejte svou Přírodu! výzva pro studenty všech ročníků

Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil IX. ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu! na podporu studentských projektů v oblasti propagace a zlepšení prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. Projekt je možné podpořit až 10.000 Kč! Závěrečná zpráva musí být odevzdána do 10. června 2022. Podrobné podmínky výzvy najdete zde.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž se koná 5. května 2022, registrovat se můžete do 1. května na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži.

Erasmus+ výjezdy v zimním semestru 2022/2023

Informace k možnostem studijních pobytů Erasmus+ pro nadcházející zimní semestr 2022/2023 naleznete na těchto webových stránkách. Připomínáme, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba předem hlásit paní Daně Gronychové na e-mail dana.gronychova@upol.cz. V opačném případě výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement. 

Konkurz na studentského delegáta do Rady vysokých škol

Akademický senát Univerzity Palackého vyhlašuje konkurz na nového studentského delegáta do Rady vysokých škol. Pokud studujete akademické dění, je vám blízké a máte dobré komunikační dovednosti, můžete jí(m) být právě vy. Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na e-mail skas@upol.cz, a to do 8. dubna 2022.

Spuštění nového doktorandského webu

V těchto dnech byl spuštěn nový celouniverzitní doktorandský web, který bude zahrnovat přehledně užitečné informace k zahraničním výzvám či možnostem dalšího vzdělávání, ale také informace o vědeckých centrech UP či studentských spolcích. Na webu lze najít také odpovědi na nejčastější otázky spojené s doktorandským životem, jako je například uznání doby rodičovství či přerušení studia. V případě, že si nebudete se svým problémem vědět rady, na doktorandském webu můžete vyhledat kontakty na různé druhy poradenství.

Letní škola SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů pořádá již 5. ročník letní školy v termínu 15. – 19. srpna 2022 v Praze. Tématem bude Projektové řešení hlubinného úložiště. Pro mimopražské účastníky zajistíme ubytování. Účast je zdarma. Více informací o letní škole naleznete na https://www.surao.cz/letni_skola/.

Různé

Materiální sbírka pro Černovickou univerzitu

Univerzita Palackého společně s Charitou Olomouc a Okresní hospodářskou komorou Olomouc pořádá do 8. dubna 2022 sbírku materiální pomoci. Sběrným místem se stalo Kontaktní místo Dobrovolnického centra UP na nádvoří Zbrojnice v prostorách Studentského klubu UP (ve všední dny od 8:00 do 14:00). Z desítek položek se organizátoři akce rozhodli vybrat především ty, o nichž se domnívají, že by je darující mohli vlastnit a postrádat, či ty, které jsou snadno k zakoupení. Podrobnosti najdete zde.

Materiální sbírka Příroda Ukrajině

Materiální sbírka pokračuje i na přírodovědecké fakultě. Stále můžete darovat obvazový materiál, lékárničky, vojenské turnikety/taktická zdravotnická škrtidla, teplé oblečení, pánské boty, spací pytle, karimatky, hygienické potřeby či trvanlivé potraviny. Dary můžete nechat buď na vrátnici hlavní budovy přírodovědecké fakulty, nebo na vrátnici v areálu Holice. Věnovat můžete také Unišeky, za které organizátoři sbírky zajistí nákup věcí do sbírky. Podrobné informace ke sbírce najdete na www.prf.upol.cz/ukrajina. Druhá část sbírky putovala do Mariupolu, další část s převážně zdravotnickým materiálem do Kyjeva a část sbírky byla předána do rodinného centra Olivy (ložní prádlo, oblečení, dětská výživa). Všem, kteří do sbírky již přispěli, moc děkujeme!

Ukrajina – Rozumíme její kultuře?

Ve čtvrtek 17. března se v aule přírodovědecké fakulty uskutečnila přednáška Ukrajina – Rozumíme její kultuře? Radany Merzové, kterou organizovala Katedra environmentálních a rozvojových studií PřF UP. Na vstupném, jež bylo dobrovolné, se vybralo 5 075 Kč. Peníze byly předány organizaci Post Bellum, která organizuje finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Podnikavá hlava

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil třináctý ročník soutěže Podnikavá hlava. Je určena všem, kteří mají zájem s podnikáním začít, ale rovněž zkušeným podnikatelům, kteří chtějí zaujmout novým nápadem. Na vítěze čekají například nové kontakty, networking, sdílení zkušeností, konzultace s mentory, ale také 50 tisíc korun do startu podnikání, nebo 50% sleva na roční pronájem kanceláře. Své projekty mohou zájemci přihlašovat do 10. května 2022.

Příměstský (nejen) IT tábor s Czechitas

Baví vaše dítě počítače? Chcete, aby se naučilo naprogramovat vlastní hru a zároveň trávilo čas i venku? Přihlaste ho/ji na příměstský (nejen) IT tábor pro kluky a holky od 8 do 12 let v týdnu od 1. do 5. srpna 2022 na Katedře informatiky PřF UP. Na všechny malé „ajťáky a ajťačky“ se těší tým Czechitas.

Botanická zahrada

Botanická zahrada přírodovědecké fakulty má opět otevřeno. V dubnu od 8:00 do 16:00, od května do září od 8:00 do 18:00, v říjnu od 8:00 do 16:00.

Nové vnitřní normy

Dnem 31. března 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/07 – Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden – červen 2022   


Další Zpravodaj PřF vyjde v úterý 19. dubna 2022.

              

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)