Níže je uvedený seznam přístrojů/zařízení na naší katedře a k čemu se daný přístroj/zařízení obvykle používá. Pokud byste potřebovali daný přístroj/zařízení k něčemu využít, kontaktujte nás.

Fluorometry pro měření fluorescence chlorofylu v rostlinách

  • Fluorescenční a absorpční systém Walz Dual-PAM-100 - měření fluorescenční indukce chlorofylu a měření redoxního stavu P700 a plastocyaninu, měření na listech a suspenzích; foto
  • Fluorometr Walz PAM 2000 - měření fluorescenční indukce chlorofylu, měření na listech a suspenzích; foto
  • Fluorometr Hansatech Plant Efficiency Analyser - měření fluorescenční indukce chlorofylu, měření na listech a suspenzích; foto
  • Fluorescenční zobrazovací systém PSI FluorCam 700MF - měření fluorescenční indukce chlorofylu z celé plochy vzorku, měření na listech; foto
  • Fluorometr PSI FL-100 - měření fluorescenční indukce chlorofylu, měření na suspenzích; foto
  • Kapesní fluorometr PSI FluorPen FP100 - měření fluorescenční indukce chlorofylu v terénu, měření na listech; foto

2) Fluorometry pro měření časově rozlišené a steady-state fluorescence
a) Spektrofluorimetr Hitachi F4500 - měření fluorescenčních emisních a excitačních spekter v oblasti 200-900 nm, korigovaná spektra v rozsahu 200-600 nm; foto
b) Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence PicoQuant FluoTime 200 - měření dob života fluorescence (zhruba 100 ps – 100 ns), dohasínání anizotropie, FRET, DAS, TRES, detekce interakcí molekul, sledování dynamiky molekul, organické molekuly i biomolekuly; metoda korelovaného čítání fotonů (TCSPC), pulsní zdroje: LED 298 nm, LED 308 nm, laser LED 445 nm, detekce emise 300-820 nm, nejlepší časové rozlišení 4 ps/kanál; foto
c) Spektrometr Olis RSM 1000 - modulární přístroj pro měření absorpčních a fluorescenčních spekter, ultrarychlé skenování až 250 nm/ms, měření světlem spouštěných absorpčních změn; foto

3) Spektrometry pro měření absorpčních spekter
a) Dvoupaprskový spektrometr Unicam UV550 - přesná měření absorpčních spekter v oblasti 200-900 nm, měření difúzní transmitance a reflektance pomocí integrační koule; foto
b) Diode-array spektrofotometr CHEM 2000 - rychlé on-line měření absorpčních spekter; foto
c) Spektrometr Olis RSM 1000 - modulární přístroj pro měření absorpčních a fluorescenčních spekter, ultrarychlé skenování až 250 nm/ms, měření světlem spouštěných absorpčních změn; foto

4) Aparatury pro měření výměny plynů rostlinou (gazometry)
a) Gazometrická aparatura ADC LCA-4 - měření výměny plynů rostlinou (asimilace CO2, transpirace, vodivost průduchů, atd.), měření na listech, možnost nedestruktivního měření; foto
b) Gazometrická aparatura Li-Cor LI-6400 - měření výměny plynů rostlinou (asimilace CO2, transpirace, vodivost průduchů, atd.), měření na listech, možnost nedestruktivního měření; foto
c) Porometr PMR-5 - měření transpirace listů a vodivosti průduchů, přenosný, použitelný jak v laboratoři tak v terénu; foto

5) Aparatura pro měření obsahu chlorofylů v listech (chlorofylmetr)
Chlorofylmetr SPAD 502 - přenosný přístroj pro měření obsahu chlorofylů v listech rostlin, nedestruktivní měření, měření propustnosti listu pro 650 nm vs. 940 nm; foto

6) Aparatury pro měření spekter dopadajícího záření (radiometry)
a) Přenosný spektrální radiometr Li-COR LI-1800 - měření spekter dopadajícího záření a měření ozářenosti dopadajícího fotosynteticky aktivního záření, přenosná verze, možnost měření jak v laboratoři, tak v terénu; kalibrované měření spekter dopadajícího záření ve spektrálním intervalu 300-1100 nm se spektrální šířkou 6 nm; foto
b) Integrální radiometr Li-COR LI-189 - integrální měření ozářenosti dopadajícího fotosynteticky aktivního záření (400-700 nm), přenosná verze, možnost měření jak v laboratoři, tak v terénu; foto

7) Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin
měření povrchových elektrických potenciálů rostlin, šíření elektrických signálů rostlinou, měření na listech, možnost nedestruktivního měření, vyrobeno na Katedře biofyziky; foto

8) Aparatura pro měření termostability buněčné a thylakoidní membrány
detekce elektrické vodivosti okolního média a intenzity fluorescence při lineárním ohřevu rostlinných vzorků, vyrobeno na Katedře biofyziky; foto

9) Aparatura pro měření termoluminescence
měření termoluminescence v rozsahu -190-90 oC; foto

10) Fytokomory pro pěstování rostlin za definovaných podmínek
a) Fytokomora Snijders Scientific Microclima 1750 - pěstování rostlin za definované teploty, vlhkosti a ozářenosti, možnost programování, stmívání a rozednívání, pěstování až do ozářenosti 900 µmol fotonů PAR . m-2 . s-1; foto
b) Fytokomora Weiss Gallenkamp SGC 170 - pěstování rostlin za definované teploty, vlhkosti a ozářenosti, možnost programování, stmívání a rozednívání, pěstování až do ozářenosti 1000 µmol fotonů PAR . m-2 . s-1; foto

11) Aparatury pro měření optických indexů
a) PlantPen PRI 200 - měření optického indexu PRI; foto
b) PlantPen NDVI 300 - měření optického indexu NDVI; foto

12) PMS Model 600 - tlaková komora na měření vodního potenciálu rostlin; foto

13) Hitachi CP90WX - preparativní ultracentrifuga; foto

14) EPR spektrometr MiniScope MS 400 - měření množství reaktivních forem kyslíku; foto

15) Aparatury pro měření ultra slabé fotonové emise
a) CCD kamera - 2D imaging zpožděné luminiscence a ultra slabé fotonové emise; foto
b) PMT - detekce ultra slabé fotonové emise; foto

16) Transmisní elektronový mikroskop Jeol 2010F - pracuje v rozsahu 80-200kV, vybavený LaB6 katodou a CCD kamerou Keenview G2. Slouží ke studiu struktury biologických vzorků, jako jsou izolované proteinové komplexy či biologické membrány.; foto

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)