Příklady absolventů olomoucké biofyziky a jejich uplatnění

Bohdana Discher, Ph.D. – docentka biochemie a biofyziky na Pensylvánské univerzitě v USA

mjr. Mgr. Pavel Tomek, Ph.D. - kriminalistický znalec odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

prof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. – Ústav fyziky a materiálového inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (https://ft.utb.cz/contacts/prof-mgr-ales-mracek-ph-d/)

Mgr. Roman Mendrygal – předseda představenstva firmy Menergo, a.s., která se zaměřuje na komplexní služby v energetice (http://www.menergo.cz)

doc. Mgr. Ota Urban, Ph.D. - vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin Centra výzkumu globální změny (CzechGlobe) AV ČR http://www.czechglobe.cz/structure/index.php?node=295)

RNDr. Marta Ordeltová – odborná asistentka v Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (http://imunologie.upol.cz/)

Dr. Robert Kuropatwa – zástupce německé společnosti KARL STORZ, výrobce lékařských přístrojů a zařízení využívaných v oblastech humánní a veterinární medicíny i pro specializovaná odvětví průmyslu (http://www.karlstorz.com/cps/rde/xchg/karlstorz-en/hs.xsl/146.htm)

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. – výzkumný pracovník Laboratoře molekulární cytogenetiky a cytomerie Ústavu experimentální botaniky AV ČR (http://www.ueb.cas.cz/cs/users/bartos)

Mgr. Jitka Prokopová, Ph.D. - datový manažer a hlavní školitel v Nemocnici Pelhřimov (http://www.hospital-pe.cz)

Mgr. Jaroslav Malina, Ph.D. - výzkumný pracovník Laboratoře molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR (http://www.ibp.cz/cs/oddeleni/molekularni-biofyzika-a-farmakologie/zamestnanci/65)

Mgr. Dan Látal – středoškolský učitel na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci (http://www.sslch.cz/)

Mgr. Tomáš Klinkovský, Ph.D. – majitel firmy TK8-software zaměřené na vývoj software pro datové a medicínské aplikace (http://www.tk8.cz)

Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D. – výzkumný pracovník v Laboratoři experimentálních komplexních systémů Ústavu komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeská uiverzita, České Budějovice (http://www.frov.jcu.cz/cs/publikace-pracovniku/publikace-pracovniku-2)

prof. RNDr. Martin Modrianský, Ph.D. – proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (http://medchemnew.upol.cz/profil/?p=280)

Mgr. Zdeněk Matulík - plánovač výroby světlometů, Hella Autotechnik, s.r.o., Mohelnice (http://www.hella.com/hella-cz/903.html)

Mgr. Pavla Henklová, Ph. D. - výzkumný pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (http://medchemrs.upol.cz/profil/?p=14)

Mgr. Miroslav Brokeš – OSVČ – měření hluku a vibrací (http://zivnostensky-rejstrik.cz/mgr-miroslav-brokes-73040568/)

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D. – výzkumný pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd ČR (http://www.biomed.cas.cz/fgu/cz/index.php?skript=oddeleni/personal_75.php)

Mgr. Pavla Nováková - vedoucí Radiofyzikálního odboru Nemocnice Na Bulovce, Praha (http://ulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/radiofyzikalni-odbor)

Mgr. Radek Kaňa, Ph.D. – výzkumný pracovník Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR (http://www.alga.cz/en/radekkana.html)

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – vedoucí Katedry fyziky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (http://prf.osu.cz/index.php?idc=13344)

RNDr. Jiří Květoň, CSc. – odborný asistent na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (http://kebr.prf.jcu.cz/?act=1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)