Česká republika

Prof. RNDr. Josef Komenda, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř fotosyntézy, Třeboň
http://www.alga.cz/en/en-laborator-fotosyntezy.html
předmět spolupráce: oxidativní poškození pigmet-proteinových komplexů

Prof. RNDr. Jiří Šantrůček, CSc.
Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity, České Budějovice
http://kebr.prf.jcu.cz/?act=11&kdo=ucit&id=1
předmět spolupráce: analýza stabilních izotopů dusíku a uhlíku

Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky
http://prf.osu.cz/kfy
předmět spolupráce: biofyzika fotosyntézy stresovaných rostlin

Prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
Oddělení bunečné biologie, Centrum regionu Haná, Univerzita Palackého v Olomouci
http://www.cr-hana.eu/struktura-centra/cela-struktura/oddeleni-bunecne-biologie/jozef-samaj/
předmět spolupráce: konfokální mikroskopie

Mgr. Karel Doležal, Dr., DrSc.
Centrum regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta UP & Ústav experimentální biologie AV ČR
http://www.cr-hana.eu/struktura-centra/cela-struktura/oddeleni-chemicke-biologie-a-genetiky/karel-dolezal/
předmět spolupráce: účinky cytokininů, signální a metabolické dráhy cytokininů

Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc
http://botany.upol.cz
předmět spolupráce: detekce reaktivních forem kyslíku a dusíku pomocí konfokální mikroskopie

Doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie
http://fch.upol.cz/
předmět spolupráce: molekulární modelování

Prof. RNDr. Marek Šebela, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie
http://biochemie.upol.cz/
předmět spolupráce: hmotnostní spektrometrie

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Laboratoř růstových regulátorů, Centrum regionu Haná, Univerzita Palackého v Olomouci
http://www.ueb.cas.cz/cs/users/novako
předmět spolupráce: analýza fytohormonů

RNDr. Lubomír Adamec, CSc.
Botanický ústav AV ČR, Třeboň
http://www.butbn.cas.cz/cs/users/adamec
předmět spolupráce: analýza mikro- a makroprvků v rostlinách

Véronique Bergougnoux, Ph.D. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, Laboratoř molekulární fyziologie
http://aix-lin.upol.cz/~fellner/cv_veronique.html
předmět spolupráce: pohyb chloroplastů a fotosyntéza u mutantů rajčete 7B-1

Ing. Martin Trtílek
Photon Systems Instruments, s.r.o., Drásov (u Brna)
http://www.psi.cz
předmět spolupráce: vývoj aparatury na měření termostability rostlin

Zahraničí

Prof. Kazimierz Strzalka & Prof. Jerzy Kruk
Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Kraków, Poland
http://www.wbbib.uj.edu.pl/zaklad-fizjologii-i-biochemii-roslin1
předmět spolupráce: nefotochemické zhášení excitací v anténním komplexu fotosystému 2 za stresových podmínek rostlin, funkce cytochromu b559, antioxidační vlastnosti prenylipidů

Prof. Yasusi Yamamoto
Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, Okayama, Japan
http://www.biol.okayama-u.ac.jp/yamamoto/home.htm
předmět spolupráce: oxidativní poškození pigmet-proteinových komplexů

Prof. Bernhard Grimm
Institute of Biology/Plant Physiology, Humboldt-University, Berlin, Germany
https://www.biologie.hu-berlin.de/en/gruppenseiten-en/plantphys/staff/308522
předmět spolupráce: na světle nezávislá biosyntéza chlorofylu

Prof. František Baluška
IZMB, University of Bonn, Bonn, Germany
http://ds9.botanik.uni-bonn.de/zellbio/AG-Baluska-Volkmann/
předmět spolupráce: anestetika a rostliny

Prof. Eva-Mari Aro
Department of Biochemistry and Food Chemistry,  University of Turku, Finland
https://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biokemia/henkilokunta/kfmb/Sivut/Aro-Eva-Mari.aspx
předmět spolupráce: alternativní tok elektronů v chloroplastech

Dr. Hiroshi Yamamoto
Department of Botany, Graduate School of Science, Kyoto University, Japan
http://www.bot.kyoto-u.ac.jp/e/index.html
předmět spolupráce: alternativní tok elektronů v chloroplastech

Dr. Tomas Morosinotto
Department of Biology, University of Padova, Italy
http://www.biologia.unipd.it/en/persona/?tx_wfqbe_pi1%5Baccount%5D=tomas-morosinotto
předmět spolupráce: alternativní tok elektronů v chloroplastech

RNDr. Michaela Saganová, Mgr. Miroslav Krausko
Department of Plant Physiology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia
https://fns.uniba.sk/en/kfr/
předmět spolupráce: enzymy masožravých rostlin

Dr. Jeroni Galmés
University of the Balearic Islands, Palma (Illes Balears)
http://www.uib.cat/personal/ABTE0ODQ1/
předmět spolupráce: fotosyntéza masožravých rostlin

Prof. Masaki Kobayashi
Biomedical Engineering Research Center, Tohoku Institute of Technology, Sendai, Japan
http://www.eis.tohtech.ac.jp/study/labs/kobayashi/indexE.html
předmět spolupráce: ultra slabá emise fotonů

Prof. Claudio Rossi
Department of Biotechnology, Chemistry and Pharmacy, University of Siena, Italy
http://www.dbcf.unisi.it/en/department/people/academic-staff/claudio-rossi
předmět spolupráce:  bunečná komunikace

Prof. Peter J. Sadler
Department of Chemistry, University of Warwick, Coventry, UK
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/chemistry/research/sadler/sadlergroup/
předmět spolupráce: syntéza, charakterizace a studium protinádorově účinných komplexů těžkých kovů (Pt, Os, Ru, Ir)

Prof. Giovanni Natile
Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Bari, Bari, Italy
http://www.metalbiolab.uniba.it/
předmět spolupráce: syntéza a charakterizace protinádorově účinných komplexů platiny

Prof. Nicholas P. Farrell
Department of Chemistry, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA
http://chemistry.vcu.edu/people/bio/farrell.html
předmět spolupráce: syntéza a charakterizace protinádorově účinných komplexů platiny

Prof. Dan Gibson
Department of Medicinal Chemistry and Natural Products, School of Pharmacy, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel
http://www.labome.org/expert/israel/the/gibson/dan-gibson-531585.html
předmět spolupráce: syntéza, charakterizace a studium protinádorově účinných komplexů platiny

Prof. Zijian Guo
State Key Laboratory of Coordination Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, China
předmět spolupráce: syntéza, charakterizace a studium protinádorově účinných komplexů platiny

Prof. Patrick Bednarski
Pharmazeutische/Medizinische Chemie, Institut für Pharmazie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald, Germany
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/bednarski_web/web/data/personen/bednar1_E.htm
předmět spolupráce: syntéza, charakterizace a studium protinádorově účinných komplexů platiny

Prof. Ulrich Bierbach
Department of Chemistry, Wake Forest University, Winston-Salem, NC, USA
http://groups.wfu.edu/bierbachgp/Bierbach.html
předmět spolupráce: syntéza, charakterizace a studium protinádorově účinných metaloformak

Prof. Celine Marmion
Department of Pharmaceutical & Medicinal Chemistry, Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin Ireland
http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=265&n=808&a=962
předmět spolupráce: syntéza, charakterizace a studium protinádorově účinných komplexů platiny konjugovaných s inhibitory deacetyláz

Prof. Peter Scott
Department of Chemistry, University of Warwick, Coventry, UK
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/chemistry/research/scott/
předmět spolupráce: syntéza a charakterizace chirálních komplexů kovů s potenciálním využitím v biomedicíně

Prof. Eylon Yavin
Department of Medicinal Chemistry, The Institute for Drug Research, The School of Pharmacy, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel
http://research.ekmd.huji.ac.il/researchers.asp?id=279
předmět spolupráce: vývoj strategií pro přípravu účinných a sekvenčně specifických DNA-modifikujících sloučenin

Prof. Egbert J. Boekema
Electron microscopy group, Department of Biophysical Chemistry, University of Groningen, The Netherlands
http://www.rug.nl/staff/e.j.boekema/index
předmět spoluprace: strukturní analýza tylakoidní membrány fotosyntetických proteinů pomocí transmisní elektronové mikroskopie

Prof. Roberta Croce
Department of Physics and Astronomy, VU University Amsterdam, The Netherlands
http://www.few.vu.nl/~rce210/roberta.html
předmět spolupráce: spektroskopická a biochemická charakterizace pigment-proteinových komplexů

Prof. Ludovic Jullien
PASTEUR, Département de chimie, École normale supérieure, PSL University, Sorbonne Université, CNRS, Paříž, Francie
https://www.chimie.ens.fr/recherche/laboratoire-pasteur/physical-and-biological-chemistry-of-living-matter/people/ludovic-jullien/#pll_switcher
předmět spolupráce: regulace fotosyntézy

Dr. Shizue Matsubara
Plant Sciences (IBG-2), Institute of Bio- and Geosciences (IBG), Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Německo
https://www.fz-juelich.de/profile/matsubara_s
předmět spolupráce: regulace fotosyntézy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)