Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra botaniky

Biologie pro vzdělávání

Katedra zoologie

Biologie a ekologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra zoologie

Zoologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Laboratoř růstových regulátorů

Experimentální biologie

Experimentální biologie rostlin

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra botaniky

Botanika

Katedra zoologie

Zoologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Katedra ekologie a životního prostředí

Ekologie

Laboratoř růstových regulátorů

Experimentální biologie

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.