Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra botaniky

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra zoologie

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra buněčné biologie a genetiky

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra ekologie a životního prostředí

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento bakalářský studijní program:

Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání

Laboratoř růstových regulátorů

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto laboratoří byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra botaniky

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto navazující magisterské studijní programy:

Botanika

Fytopatologie

Katedra zoologie

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra buněčné biologie a genetiky

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra ekologie a životního prostředí

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto navazující magisterské studijní programy:

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ochrana a tvorba krajiny

Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

Laboratoř růstových regulátorů

Pracoviště ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tento navazující magisterský studijní program:

Experimentální biologie rostlin

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra botaniky

Botanika

Katedra zoologie

Zoologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Katedra ekologie a životního prostředí

Ekologie

Laboratoř růstových regulátorů

Experimentální biologie

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.