detaily chemických a biochemických studijních programů s virtuálními prohlídkami laboratoří na chemie.upol.cz

Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra analytické chemie

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra fyzikální chemie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Aplikovaná chemie

Nanomateriálová chemie

Katedra anorganické chemie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto bakalářské studijní programy:

Bioanorganická chemie

Chemie pro vzdělávání

Katedra organické chemie

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra biochemie

Přihlášky na bakalářské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra analytické chemie

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra fyzikální chemie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto navazující magisterské studijní programy:

Fyzikální chemie

Nanomateriálová chemie

Katedra anorganické chemie

Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto navazující magisterské studijní programy:

Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Anorganické materiály

Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Bioanorganická chemie

Učitelství chemie pro střední školy

Katedra organické chemie

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Katedra biochemie

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy garantované touto katedrou byly uzavřeny. Pracoviště 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 neotevírá.

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra analytické chemie

Analytická chemie

Katedra fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Nanomateriálová chemie

Katedra anorganické chemie

Anorganická chemie

Didaktika chemie

Katedra organické chemie

Organická a bioorganická chemie

Katedra biochemie

Biochemie

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.