detaily chemických a biochemických studijních programů s virtuálními prohlídkami laboratoří na chemie.upol.cz

Bakalářské programy

Informace k přihlášce do bakalářského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce bakalářské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra analytické chemie

Chemie

Chemie - analytik specialista

Katedra fyzikální chemie

Aplikovaná chemie

Nanomateriálová chemie

Katedra organické chemie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Katedra biochemie

Biochemie

Bioinformatika

Oddělení buněčné biologie CRH

Biotechnologie a genové inženýrství

Navazující magisterské programy

Informace k přihlášce do navazujícího magisterského studia, poplatku, přijímacímu řízení či možnostem prominutí přijímacích zkoušek se dozvíte na stránce navazující magisterské studium, kde máte také možnost nahlédnout na písemné přijímací zkoušky z minulých let.

Katedra analytické chemie

Analytická chemie

Katedra fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Nanomateriálová chemie

Katedra biochemie

Biochemie

Bioinformatika

Oddělení buněčné biologie CRH

Biotechnologie a genové inženýrství

Doktorské programy

Informace k přihlášce do doktorského studia, poplatku a podmínkám přijímacího řízení se dozvíte na stránce doktorské studium.

Katedra analytické chemie

Analytická chemie

Katedra fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Nanomateriálová chemie

Katedra anorganické chemie

Anorganická chemie

Didaktika chemie

Katedra organické chemie

Organická a bioorganická chemie

Katedra biochemie

Biochemie

Rigorózní řízení

Informace k rigoróznímu řízení se dozvíte na stránce rigorózní řízení.