Biologie, ekologie a životní prostředí

Den otevřených dveří 2021


Bakalářské programy

Katedra botaniky

Biologie pro vzdělávání

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-9:30, 10:00-11:00, 11:30-14:00

Katedra zoologie

Biologie a ekologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Prezentace katedry na Zoom poběží v půlhodinových intervalech: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00. Paralelně bude aktivní i písemný chat.

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-13:00

Navazující magisterské programy

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-9:30, 10:00-11:00, 11:30-14:00

Katedra zoologie

Zoologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Prezentace katedry na Zoom poběží v půlhodinových intervalech: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00. Paralelně bude aktivní i písemný chat.

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-13:00

Laboratoř růstových regulátorů

Experimentální biologie

Experimentální biologie rostlin

Doktorské programy

Katedra botaniky

Botanika

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-9:30, 10:00-11:00, 11:30-14:00

Katedra zoologie

Zoologie

Katedra buněčné biologie a genetiky

Molekulární a buněčná biologie

Prezentace katedry na Zoom poběží v půlhodinových intervalech: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00. Paralelně bude aktivní i písemný chat.

Katedra ekologie a životního prostředí

Ekologie

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-13:00

Laboratoř růstových regulátorů

Experimentální biologie