Chemie

Den otevřených dveří 2021


detaily chemických a biochemických studijních programů s virtuálními prohlídkami laboratoří na chemie.upol.cz

Bakalářské programy

Katedra analytické chemie

Chemie

Chemie - analytik specialista

Katedra fyzikální chemie

Aplikovaná chemie

Nanomateriálová chemie

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-14:00 hodin. V 10:00 hodin budou zástupci ve stejné místnosti prezentovat studijní programy katedry, následovat bude volná diskuze.

Katedra organické chemie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-13:00 hodin. V 10:00 hodin budou zástupci ve stejné místnosti prezentovat studijní programy katedry, následovat bude volná diskuze.

Navazující magisterské programy

Katedra analytické chemie

Analytická chemie

Katedra fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Nanomateriálová chemie

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-14:00 hodin. V 10:00 hodin budou zástupci ve stejné místnosti prezentovat studijní programy katedry, následovat bude volná diskuze.

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-13:00 hodin. V 10:00 hodin budou zástupci ve stejné místnosti prezentovat studijní programy katedry, následovat bude volná diskuze.

Doktorské programy

Katedra analytické chemie

Analytická chemie

Katedra fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Nanomateriálová chemie

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-14:00 hodin. V 10:00 hodin budou zástupci ve stejné místnosti prezentovat studijní programy katedry, následovat bude volná diskuze.

Katedra anorganické chemie

Anorganická chemie

Didaktika chemie

Katedra organické chemie

Organická a bioorganická chemie

Katedra biochemie

Biochemie

Zástupci katedry budou na Zoomu uvedeném v odkaze příslušné ikony k dispozici online v časech: 9:00-13:00 hodin. V 10:00 hodin budou zástupci ve stejné místnosti prezentovat studijní programy katedry, následovat bude volná diskuze.