Věda a výzkum

Projektové řízení na UP

v rámci série pravidelných školení pro vedoucí pracovníky je na středu 23. března 2022 naplánované školení Projektové řízení na UP. Cílem kurzu je seznámit účastníky s rozdělením a charakteristikou dotačních titulů a příslušných informačních zdrojů na UP. Představena bude také projektová podpora na UP a procesní nastavení projektového řízení na UP a vybraných fakultách. Přihlásit se můžete zde.

Připomínkování smluv Právním oddělením UP

Oddělení projektové podpory (OPP) si dovoluje připomenout žadatelům o datace následující. Pokud je součástí návrhu projektu také dodání konsorciální smlouvy, smlouvu žadatel vždy předá na OPP, které zajistí připomínky Právního oddělení UP přes sekretariát děkana ve lhůtě až 2 týdnů.

Podávání návrhů projektů na přírodovědecké fakultě

Všichni navrhovatelé projektů v pozici hlavních řešitelů i spoluřešitelů podávají zelenou košilku (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – podepisuje vedoucí katedry a žadatel) včetně Stručné informace k projektu, na OPP k souhlasu pana děkana, paní tajemnice (obsah, rozpočet) a evidenci. Bez těchto souhlasů není možné návrh projektu podat. Více k administraci projektů naleznete v Kuchařce k administraci projektů. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na OPP.

MŽP OP ŽP Výzvy v rámci prioritní osy 4 (výzva 160 a 161) - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OP ŽP zveřejnil  2 výzvy z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Týkají se podpory v rámci prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka: 24. května 2022.

MK Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity 2023  2030

Soutěžní lhůta končí 28. dubna 2022 ve 14:00 hodin. Návrhy projektů je možné podávat pouze poštou, případně osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury, proto prosíme o laskavé doručení všech relevantních podkladů na OPP ve stanoveném termínu nebo dle předchozí dohody (Mgr. Silvie Šavrňáková, silvie.savrnakova@upol.cz). Více informací naleznete zde. Fakultní uzávěrka: 14. dubna 2022.

TA ČR M-ERA.NET 3 Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací (fakultní uzávěrka 8. června 2022)
Od 15. března 2022 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Více na stránce OPP. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR  Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR připravuje 5. veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA, s vyhlášením 1. června 2022. Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MPO Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MPO  WEBINÁŘ Projektový cyklus aneb Začínáme s dotacemi

Agentura pro podnikání a inovace pro vás pořádá webinář s názvem Projektový cyklus aneb Začínáme s dotacemi, který se uskuteční v úterý 5. dubna 2022. Více na stránce OPP.

The Biomania Student Scientific Meeting

Uzávěrka registrací pro pasivní účastníky studentské vědecké konference The Biomania Student Scientific Meeting on Biotechnology, Bioengineering, and Biomedicine 2022 v Brně je 28. března 2022. Zájemci se mohou registrovat na stránkách konference www.biomania.cz/meeting-2022. Novinky o konferenci jsou také na www.facebook.com/BiomaniaCZ/.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Webinář nejnovější aplikace umělé inteligence v medicíně

Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji zve na webinář, který představí nejnovější aplikace umělé inteligence v medicíně a zdravotní péči v Česku a na Tchaj-wanu. Akce se uskuteční online 30. března 2022 od 9:00 do 12:00. Registrace zde.

Stipendia Španělsko

Španělská Universitat Rovira i Virgili v Tarragoně nabízí stipendia pro postdoky v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships. Podrobnosti k nabídce naleznete na stránkách univerzity.

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 18. května 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe

Propojit studenty s budoucími zaměstnavateli. To je smyslem 15. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Okno do praxe, který se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 10:00 do 15:00 na přírodovědecké fakultě. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či konzultace. Studenti mají příležitost se osobně představit personálním manažerům jednotlivých firem, předat jim své životopisy nebo diskutovat o pracovních podmínkách. Součástí programu nebudou jen tematicky zaměřené moderované diskuse, ale i přednášky, pohovory nanečisto nebo zajímavá soutěž. Podrobnosti najdete na www.oknodopraxe.upol.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Hýčkejte svou Přírodu! výzva pro studenty všech ročníků
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil IX. ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu! na podporu studentských projektů v oblasti propagace a zlepšení prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. Projekt je možné podpořit až 10.000 Kč! Závěrečná zpráva musí být odevzdána do 10. června 2022. Podrobné podmínky výzvy najdete zde.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž se koná 5. května 2022, registrovat se můžete do 1. května na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži.

Erasmus+ výjezdy v zimním semestru 2022/2023

Informace k možnostem studijních pobytů Erasmus+ pro nadcházející zimní semestr 2022/2023 naleznete na těchto webových stránkách. Připomínáme, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba předem hlásit paní Daně Gronychové na e-mail dana.gronychova@upol.cz. V opačném případě výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement. 

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. června 1. července 2022.

Cena CRYTUR
Společnost Crytur (www.crytur.cz) ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlásila již devátý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022. Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 90 000 Kč.

Různé

Příroda Ukrajině

Materiální sbírka Příroda Ukrajině na přírodovědecké fakultě pokračuje. Stále můžete darovat obvazový materiál, lékárničky, vojenské turnikety/taktická zdravotnická škrtidla, teplé oblečení, pánské boty, spací pytle, karimatky, hygienické potřeby či trvanlivé potraviny. Dary můžete nechat buď na vrátnici hlavní budovy přírodovědecké fakulty, nebo na vrátnici v areálu Holice. Věnovat můžete také Unišeky, za které organizátoři sbírky zajistí nákup věcí do sbírky. Podrobné informace ke sbírce najdete na www.prf.upol.cz/ukrajina. Všem, kteří do sbírky již přispěli, moc děkujeme! První část materiální sbírky už dorazila na Ukrajinu.

Ukrajina – Rozumíme její kultuře?

Ve čtvrtek 17. března se v aule přírodovědecké fakulty uskutečnila přednáška Ukrajina – Rozumíme její kultuře? Radany Merzové, kterou organizovala Katedra environmentálních a rozvojových studií PřF UP. Vstupné, jež bylo dobrovolné, poputuje organizaci Post Bellum, která organizuje finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Inaugurace

Ve čtvrtek 31. března 2022 ve 13.00 v Arcibiskupském paláci v Olomouci koná inaugurace děkanů Přírodovědecké, Pedagogické, Filozofické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.

Přednáška - Hella
Jak se vypořádáváme s rostoucími nároky a požadavky automobilek na intenzivní a rovnoměrné osvětlení vozovky? Jaké designové i technické trendy se chystají v příštích generacích aut? Jaká je reálná aplikace některých přístupů a znalostí, které se v rámci studia naučí? Dozvíte se na přednášce v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého! Kdy? 24. března 2022 od 13:00!

Dotazník

Společnost KPMG Česká republika byla požádána o provedení analýzy stávajících činností a organizačního nastavení Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen RUP). Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, jehož prostřednictvím bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu k činnosti RUP. Tento dotazník můžete vyplnit nejpozději do pátku 25. března 2022 včetně na adrese www.surveymonkey.com/r/fakulty_upol.

Odpudiví nebo kouzelní?

Několik desítek nejrůznějších druhů plazů, obojživelníků a bezobratlých živočichů se o víkendu 26. a 27. března zabydlí v Pevnosti poznání. Na akci Odpudiví nebo kouzelní, která se uskuteční v expozici Živá voda, se představí ještěrka perlová – největší evropský ještěr, užovka stromová – nejdelší had České republiky a celá řada bezobratlých živočichů. V chemické laboratoři se navíc uskuteční program nazvaný Chemikova šifra, kde si mohou lidé vyzkoušet přeměnit vodu ve víno, napsat tajný vzkaz nebo vyrobit horký led. Připravena je i hadí kreativní dílna.

Nové vnitřní normy

Dnem 18. března 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/14-N01 – Elektronická evidence studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na UP – Novela č. 1  

Dnem 25. března 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-22/06 – Statut Mezinárodní rady Univerzity Palackého v Olomouci   


Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 4. dubna 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)