Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

pomalu se blíží konec roku 2023. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za vaše úsilí, práci a přínos pro přírodovědeckou fakultu. Dále se budeme snažit vytvořit atmosféru, která bude podporovat nejen akademický růst, ale také osobní a profesní rozvoj.

Přejeme vám vánoční svátky plné radosti, klidu a spokojenosti. Věříme, že si v tomto poklidném období odpočinete od každodenního shonu a naberete energii do nadcházejícího roku.

Ať je nový rok plný nových příležitostí, úspěchů a především zdraví.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Termíny Vědecké rady PřF UP

Termíny VR PřF UP pro první pololetí 2024 jsou 21. února 2024 a 15. května 2024.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 31. ledna 2024.

TA ČR - Jak vyplnit a odevzdat průběžné/závěrečné zprávy za rok 2024

Prezentaci najdete na stránce poskytovatele.

TA ČR - Kontrola účetní evidence dle metodického pokynu „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“

Podklady najdete na stránce poskytovatele.

Metodika uplatnění kráceného nároku na odpočet DPH u projektů

Metodiku uplatnění kráceného nároku na odpočet DPH u projektů najdete zde.

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv.

Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2023

Důležité termíny:

Termín pro odevzdání dílčích zpráv: 16. ledna 2024; fakultní deadline 10. ledna 2024

Termín pro odevzdání závěrečných zpráv: 31. ledna  2024; fakultní deadline 25. ledna 2024

Termín pro odevzdání dílčích finančních, průběžných odborných zpráv a závěrečných zpráv pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. ledna 2024; fakultní deadline 25. ledna 2024

Pro splnění podmínek stanovených poskytovatelem, prosím, o dodržení stanovených termínů.

Před podáním zpráv je potřeba dodat na OPP (Mgr. Ľubica Korcanová) dílčí/závěrečnou zprávu a Formulář o podpis Monitorovací zprávy k projektu podepsaný řešitelem projektu a vedoucím pracoviště.

GA ČR zveřejnil nový videonávod, který pomůže ke správnému vyplnění dílčích zpráv. Další informace naleznete na stránkách GAČR. V případě dotazů kontaktujte OPP, Mgr. Ľubica Korcanová, tel. 4051, lubica.korcanova@upol.cz

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

SPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers - Japan

AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stipendia v rámci programu JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers, které Akademie věd České republiky jakožto národní nominační instituce každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Lze žádat o pobyt na japonských pracovištích v délce 12–24 měsíců s nástupem nejpozději 30. listopadu 2024. Termín uzávěrky pro podání žádostí je 14. duben 2024. Veškerá dokumentace je k dispozici ke stažení na internetových stránkách AV ČR v aktualitách rubriky Mezinárodní vztahy, zahrnuje souhrnné pokyny pro žadatele, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění.

Vyhlášení Merrillova programu

Univerzita Palackého vyhlásila další ročník Merrillova programu 2024/2025, který nabízí studentům UP semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA. Termín pro přihlášení je do 14. února 2024. Podrobnější informace zde.

 

Studijní záležitosti

Zápis předmětů na LS 2023/2024

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2023/2024 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 23. ledna do 19. února 2024. Podrobné informace jsou k dispozici na webu.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2024 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 7. února 2024 ve 13:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Disciplinární komise

Doc. Lucie Brulíková byla zvolena předsedkyní disciplinární komise na období 25. října 2023 – 25. října 2025.

Provoz fakulty

Sociální fond

Upozorňujeme vedoucí pracovišť a hlavní řešitele projektů, že od 1. ledna 2024 dochází ke změně objemu tvorby sociálního fondu. Dosud se jednalo o 2 %, nově se bude jednat o 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy.

Děkanské a rektorské volno:
22. prosince 2023
– rektorské volno
27. a 28. prosince 2023 – děkanské volno
29. prosince 2023 – rektorské volno

Sekretariát děkana a tajemnice

Sekretariát děkana a tajemnice PřF přijímá dokumenty k fyzickému podpisu do 19. prosince 2023.

Provoz podatelny před koncem roku

Dne 21. prosince 2023 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2024.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 22. prosince 2023 do 1. ledna 2024. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD – 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50A budou uzavřeny od 22. prosince 2023 do 1. ledna 2024. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Provozní doba knihoven

Knihovna PřF Envelopa:
18.–19. prosince | 08:00–15:00
20. prosince | 8:00–12:00
Zavřeno: 21. prosince 2023 – 1. ledna 2024

Knihovna PřF Holice:
18.–20. prosince | 08:00–12:00
Zavřeno: 21. prosince 2023 – 1. ledna 2024

Otevírací dobu ústřední knihovny ve Zbrojnici a ostatních fakultních poboček naleznete na tomto odkaze.

Provozní doba menz, bister FreshUP a Vydavatelství UP

Se změnou provozní doby v prosincovém období se setkáme také v provozovnách bister FreshUP a menzách. Upravenou otevírací dobu připravuje také Vydavatelství UP, tu zveřejní v nejbližších dnech na webu.

Přerušení dodávky elektrické energie - změna termínu 

Z důvodu přepojení rozvaděče nízkého napětí dojde 2. února 2024 (původně plánovano na 19. ledna 2024) v čase od 8:00 do 12:00 k přerušení dodávky elektrické energie v hlavní budově PřF UP (17. listopadu 12). Nebude možné využít záložní zdroj, jelikož na tomto zařízení budou probíhat servisní práce. Po dobu této provozní odstávky bude dotčená budova uzavřena.

V případě technických dotazů spojených s tímto upozorněním se prosím obracejte na e-mail: filip.zlamal@upol.cz.

Různé

Školení řidičů

v souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Na výběr jsou dva termíny školení:

  • 10. ledna 2024 v čase 13:00–14:30 na LF UP, Hněvotínská 3, malá pravá posluchárna
  • 23. ledna 2024 v čase 8:30–10:00 na PřF UP, 17. listopadu 12, aula 2.001

Z organizačních důvodů prosím o rezervaci termínu v rezervačním formuláři https://rezervace.upol.cz/Akce/skoleni-ridicu/7477.

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude účast neplatná.

Akce se týká především nových zaměstnanců a také těch, jejichž školení v tomto kalendářním roce pozbyde platnosti. Platnost má dva roky, aktuální stav si zaměstnanec může ověřit na www.portal.upol.cz (můj profil → detail zaměstnance).

Další předpokládané školení řidičů referentských vozidel proběhne v 5/2024. Budete o něm informováni prostřednictvím e-mailu.

V případě dotazů se obracejte na Referát bezpečnosti a požární ochrany UP Ing. Janu Hanychovou, tel.: 585 631 051, e-mail: jana.hanychova@upol.cz.

Punč s rektorem

Tradiční setkání vedení univerzity v čele s rektorem Martinem Procházkou se zaměstnanci a zaměstnankyněmi univerzity se uskuteční 19. prosince 2023 od 13:00 do 18:00 na nádvoří Zbrojnice. V průběhu si navíc budete moci v rámci workshopů sami vytvořit originální blok s Vydavatelstvím UP či klíčenku na 3D tiskárně geoinformatiků z přírodovědecké fakulty. Univerzitní obchod UPoint na místě představí a nabídne nový sortiment a vánoční balíčky. Animátoři z Pevnosti poznání vám předvedou netradiční experimenty a vybrané exponáty a hlavolamy.

Rekreační středisko Karlov

Aktuálně volnou kapacitu ubytování a podrobnější informace k rekreačnímu zařízení na Karlově najdete na karlov.upol.cz, zde je také možné přímo provést rezervaci. Nový ceník naleznete zde.

Zpravodaj - termíny v 1. pololetí 2024

8. leden, 22. leden, 5. únor, 19. únor, 4. březen, 18. březen, 2. duben, 15. duben, 29. duben, 13. květen, 27. květen, 10. červen a 24. červen.

Nové vnitřní normy

Dnem 14. prosince 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/26 – Organizační zabezpečení výplat mezd v roce 2024 na UP

Dnem 15. prosince 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

K-B-23/27 – Povedení roční účetní uzávěrky za rok 2023 na UP

Další číslo Zpravodaje vyjde v pondělí 8. ledna 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)